مرکز مهارتهای بالینی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

مرکز مهارتهای بالینی دانشگاه علوم پزشکی اهواز در سال 1384 تاسیس گردید هدف اصلی این مراکز، شبیه سازی ساختارمند می باشد بطوریکه بتوان آموزش مهارتهای بالینی راکنترل و تمرین کرد. این مراکز مکمل محیط بالینی واقعی هستند و به هیچ عنوان جایگزین آنها نمی شوند. مرکز مهارتهای بالینی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز جنب ساختمان قدیمی دانشکده پزشکی قرار دارد. دراین مرکز ایستگاه های جراحی، زنان، قلب، داخلی، گوش وحلق و بینی، چشم پزشکی، ارتوپدی، اطفال، نورولوژی، عفونی، اورولوژی و نروسرجری میباشد.

ایستگاه داخلی :

-        مدل نمایش طحال ، دئودنوم و پانکراس

-        مدل نمایش سیستم گردش خون

-        مدل معده سه قسمتی

-        مدل کلیه با گلند آدرنال

-        مولاژ بازو جهت گرفتن فشار خون

-        مولاژ CPR

-        مولاژ اینتوبه بزرگسالان

-        مولاژ نیم تنه احیا بزرگسالان

-        مولاژ سمع صدای قلب و ریه

-        مولاژ تزریقات مفصلی

-        دستگاه نوار قلب

-        فشار سنج و گوشی

-        مدل آرنج جهت آموزش تزریقات مفصلی

-        مدل شانه جهت آموزش تزریقات مفصلی

-        مولاژ زانو جهت آموزش تزریقات مفصلی

ایستگاه جراحی:

-        مدل نمایش دست با اعصاب و عروق

-        مدل هموروئید

-        مدل آموزشی هرنی

-        مولاژ جهت بخیه زدن

-        مولاژ جهت کتدان

-        مولاژ آموزش کتتراسیون سنترال وین

-        مولاژ آموزش گذاشتن chest tube

-        مولاژ جهت تزریقات داخل جلدی و وریدی

-        مولاژ معاینه پستان

-        مولاژ آموزش انجام تراکئوستومی

-        مولاژ تزریقات عضلانی

-        ست بخیه زدن

-        اتاق عمل مدل : مولاژ لاپاراسکوپی ، تخت اتاق عمل، چراغ سیالیتیک

ایستگاه کودکان:

-        مولاژ سر کودک و نوزاد جهت اینتوبه کردن

-        مولاژ CPR ساده و پیشرفته نوزاد

-        مولاژ ارتوپدی کودک جهت انجام مانور های ارتوپدی نوزاد

-        مولاژ پرستاری کودک جهت NG زدن و فولی زدن و اینتوبه و ....

-        مولاژ رگ گیری از سر نوزاد

-        مولاژ نیم تنه احیا کودک

-        لارنگوسکوپ اطفال

-        تخت نوزاد پس از زایمان و ترازو جهت وزن کردن نوزاد

ایستگاه زنان:

-        مدل نمایش لگن زنانه

-        مدل نمایش اپی زیاتومی

-        مولاژ زایمان جهت آموزش انجام زایمان

-        مولاژ معاینه رحم

-        مولاژ اندازه گیری دیلاتاسیون و افاسمان

-        مولاژ شکم حامله جهت انجام مانور لئوپولد

-        مولاژ معاینه پستان

-        مولاژ لاپاراسکوپی

-        تخت معاینه زنان

-        تخت زایمان

-        تخت نوزاد پس از زایمان

-        اتاق عمل مدل : مولاژ لاپاراسکوپی ، تخت اتاق عمل، چراغ سیالیتیک

 ایستگاه چشم پزشکی:

-        مدل نمایش چشم ساده با نمایش اعصاب و عروق

-        مولاژ معاینه ته چشم

-        مولاژ جها انجام عمل چشم

-        میکروسکوپ عمل چشم

-        دستگاه فیکو

-        اتاق عمل چراغ سیالیتیک سقفی

 

ایستگاه گوش و حلق و بینی :

-        مدل نمایش گوش ، لابیرنت و پرده

-        مدل نمایش حنجره هفت قسمتی

-        مدل آموزشی بینی و سینوس

-        مدل آموزشی حنجره و زبان

-        مولاژ معاینه گوش

-        مولاژ کنترل خونریزی بینی

ایستگاه ارتوپدی:

-        مدل اسکلت انسان کامل

-        مدل نمایش کلاب فوت و پای صاف و قوس دار

-        مدل مفصل هیپ

-        مدل نمایش مفصل زانو

-        مدل نمایش مفصل آرنج

-        مدل نمایش دست با اعصاب و عروق

-        مدل آرتروسکوپی مفصل شانه و زانو

-        مدل آرنج جهت آموزش تزریقات مفصلی

-        مدل شانه جهت آموزش تزریقات مفصلی

-        مولاژ زانو جهت آموزش تزریقات مفصلی

-        اره گچ بری

 ایستگاه ارولوژی:

-        مدل نمایش لگن مردانه

-        مدل سنگ کلیه

-        مولاژ معاینه پروستات

ایستگاه قلب:

-        دستگاه نوار قلب

-        مولاژ سمع قلب و ریه

-        مدل نمایش سیستم گردش خون

-        مولاژ CPR

ایستگاه نروسرجری و نرولوژی:

-        مدل نمایش نیمه سر با ماهیچه

-        مدل مغز با منطقه سیتوآرتیتکچر

-        مدل مغز در برش های مختلف

-        مدل نمایش اعصاب و عروق خونی صورت

-        مدل نمایش پرولاپس دیسک بین مهره ای

-        مدل مغز با نمایش سرخرگها

-        مدل جمجمه رنگی

-        مدل جمجمه با نمایش نوروآناتومی

-        مدل نمایش سر و لگن

-        مولاژ LP بزرگسال

 ایستگاه آموزش CPR :

-        مولاژ آموزش کاتتراسیون سنترال

-        مولاژ آموزش chest tube

-        مولاژ نیم تنه احیا بزرگسال پیشرفته

-        مولاژ اینتوبه بزرگسال

-        مولاژ CPR و اینتوبه بزرگسال پیشرفته

-        مولاژ نیم تنه احیاء کودک

-        ترالی اورژانس

-        کپسول اکسیژن

-        آمبوبگ بزرگ و کوچک

-        انواع ماسک و لوله تراشه و لارنگوسکوپ


6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0