دوشنبه, 11 فروردين 1399
  • ساعت : ۱۵:۴۵:۳۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ 
    /  2
جلسه گروه های علوم پایه دانشگاه
گزارش تصویری جلسه گروه های علوم پایه دانشگاه که با حضور رئیس دانشگاه دکتر ابول نژادیان و معاون آموزشی دانشگاه دکتر بوستانی و رئیس دانشکده پزشکی دکتر سیدیان و معاونینشان در سالن جلسات دانشکده پزشکی مورخ 98/11/20
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.5.2.0