دوشنبه, 5 اسفند 1398
  • ساعت : ۱۹:۵۵:۵۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ 
    /  2
جلسه مشترك شورای آموزش پزشكی عمومی و تحصیلات تكمیلی

جلسه شورای آموزشی پزشکی عمومی و تحصیلات تکمیلی با حضور دکتر بوستانی معاون آموزشی دانشگاه و مدیر امور آموزشی دانشگاه دکتر تولا و رئیس دانشکده پزشکی دکتر سیدیان و معاونین دانشکده پزشکی و مدیران گروه های پایه مورخ 98/11/6 در سالن جلسات دانشکده پزشکی برگزار گردید.

در این جلسه موضوعات مهمی از جمله نحوه ایجاد انگیزه در دانشجویان پزشکی جهت موفقیت در آزمون جامع به بحث گذاشته شد و نقطه نظرات مدیران گروه جهت بررسی مورد ارزیابی قرار گرفت.

شایان ذکر است در این جلسه دکتر بوستانی در مورد سیستم شعاع ارزیابی اعضای هیات علمی توضیحاتی داد و از مزایا و معیاب سیستم سخنانی انجام نمودو به نقد و بررسی این سیستم پرداخت.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.5.2.0