چهارشنبه, 2 بهمن 1398
  • ساعت : ۱۵:۵۲:۴۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ 
    /  2
جلسه بازدید از گروه فیزیك پزشكی
بازدید از گروه فیزیک پزشکی از سری بازدیدهای دوره ای از گروهای آموزشی توسط ریاست دانشکده پزشکی دکتر سیدیان و معاونینشان و با حضور اعضای هیات علمی گروه فیزیک پزشکی مورخ 1398/10/23 در دفتر گروه فیزیک پزشکی انجام شد.
در ابتدای جلسه مدیر گروه فیزیک مشکلات گروه را به رئیس دانشکده پزشکی اطلاع دادند و جهت بر طرف شدن این مشکلات به گفتگو پرداختن سپس گزارشی از عملکرد آموزشی و کوریکلوم آموزشی خصوصا جهت آموزش رزیدنتها ی بیمارستان آموزشی گلستان به ریاست دانشکده ارائه داد و تاکید کردند بسیاری از کارهای تئوری همراه با کارهای عملی در برگزاری کلاسهای رزیدنتها و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در هم ادغام می شود و دانشجویان زمان بیشتری در کنار دستگاهها هستند و این موضوع جدا از کار آموزی می باشد ولی از ترم آینده پایان نامه همراه با کار آموزی عملیاتی می شود.
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.5.2.0