يکشنبه, 30 شهريور 1399
  • ساعت : ۹:۳۹:۲۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ 
جلسه بازدید از گروه فیزیك پزشكی
جلسه بازدی از گروه فیزیک پزشکی توسط هیات بازدید کننده از وزارت کار با حضور رئیس دانشکده پزشکی دکتر سیدیان و رئیس دانشکده پیرا پزشکی و اعضا هیات علمی گروه فیزیک در سالن جلسات دانشکده پزشکی مورخ 1398/9/9 جهت اخذ مجوز جذب دانشجو phd برگزار گردید.دکتر سیدیان ذکر کردند که برای ما بسیار مهم است که دانشجویان با اطلاعات و با کیفیتی تحویل جامعه پزشکی بدهیم و در سالهای اخیر انرژی فراوانی برای ارتقا گروه فیزیک داده ایم و ان شا الله که پذیرش دانشجوی pfd برایند زحمات کشیده شده جذب دانشجو باشد و ما به این درجه از بلوغ رسیده ایم که بتوانیم دانشجویان تحصیلات تکمیلی در مقطع phd را تربیت نماییم.در این جلسه دکتر فتاحی رئیس محترم دانشکده پیرا پزشکی حضور داشتند که در مورد امکانات دانشکده پیرا پزشکی جهت همکاری این دانشکده با گروه فیزیک پزشکی دانشکده پزشکی ارائه موضوع نمودند.
دکتر فتاحی در پایان از رئیس دانشکده پزشکی دکتر سیدیان جهت همکاری و تکمیل امکانات که روند پیچیده و پر زحمتی بود تشکر و قدر دانی نمودند و مدیر گروه فیزیک خانم طهماسبی ضمن تشکر و قدر دانی از هیات بازدید کننده گزارشی از عملکرد گروه در اختیار هیات قرار داد.
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0