يکشنبه, 30 شهريور 1399
  • ساعت : ۹:۱۵:۲۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ 
جلسه شورای آموزشی
جلسه شورای آموزشی مورخ 1398/9/3 با حضور معاون محترم آموزشی دانشگاه دکتر بوستانی وریاست دانشکده پزشکی دکتر سیدیان و معاون پژوهشی دانشگاه دکتر بدوی و مدیران گروه های پایه برگزار شد.
در این جلسه مدیران گروه ها از دغدغه های آموزشی و پژوهشی خود به خصوص در زمینه تحریم و چاپ مقالات دانشجویان phd  مطالبی را عنوان نمودند.و گفتند نگاه به داخل بهترین راه کار است و نگاه فرا بخشی و بین المللی می تواند مشکلات گروه ها و مسائل پژوهشی را حل نمایند.البته قطعا تنگناهایی وجود دارد ولی متاسفانه با توجه به سختی شرایط و هزینه های بالا کیفیت کارهای گروه پایین آمده است که از عوامل اصلی بالا بودن سنوات دانشجویان تحصیلات تکمیلی می باشد.
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0