يکشنبه, 30 شهريور 1399
  • ساعت : ۱۴:۵:۳۷
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ 
جلسه شورای صنفی دانشكده پزشكی
جلسه شورای صنفی و نمایندگان دانشجویان پزشکی با حضور ریاست دانشکده پزشکی و معاونین ایشان و دکتر حشمت از تیم ارزیابی بیرونی اعتبار بخشی دوره پزشکی عمومی طبق روال هر هفته در روز دوشنبه ساعت 12 مورخ  1398/08/13 در سالن جلسات دانشکده پزشکی جهت بررسی مسائل و مشکلات دانشجویان برگزار گردید.
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0