يکشنبه, 6 بهمن 1398
  • ساعت : ۱۳:۱۱:۱۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ 
    /  2
جلسه مشترك شورای آموزش پزشكی عمومی و تخصصی
جلسه مشترک شورای آموزش پزشکی عمومی و تخصصی در ساعت 8 صبح روز 98/7/21 با حضور ریاست محترم دانشکده پزشکی جناب آقای دکتر سیدیان  و معاون محترم آموزشی دانشگاه جناب آقای دکتر بوستانی  و مدیران و اعضای هیات علمی گروه های بالینی و رؤساء بیمارستانهای آموزشی برگزار گردید.
 و در موارد بررسی نقل و انتقالات دستیاران .رای صادره نودمین نشست آموزش پزشکی و تخصصی .شرایط ثبت پروپوزال و دفاع توسط دستیاران . شناسنامه دار کردن سوالات آزمونها .توزیع مناسب دانشجویان در بیمارستانها و پذیرش دانشجو بر اساس لیست ارسالی آموزش در بخشها به گفتگو پرداختند.
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.5.2.0