شنبه, 5 بهمن 1398
  • ساعت : ۸:۴۷:۴۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ 
    /  6
شانزدهمین دوره آزمون صلاحیت بالینی
شانزدهمین دوره آزمون صلاحیت بالینی در تاریخ 98/4/1 با حضور 48 داوطلب در 3 گروه 16 نفره با 13 ایستگاه فعال مشتمل بر 10 ایستگاه حیاتی و 3 ایستگاه غیر حیاتی برگزار گردید.
آزمون از ساعت 8.40 صبح شروع شد و تا ساعت 13.40 بعد از ظهر خاتمه یافت.آزمون با حضور 20 نفر از اعضای محترم هیئت علمی بعنوان ممتحن و 28 نفر از همکاران دانشگاه برگزار گردید.
در طول برگزاری آقای دکتر حسن برزگر بعنوان ناظر داخلی و سرکار خانم دکتر سارا مبارک بعنوان ناظر بیرونی از دانشگاه آبادان حضور داشتند.
همچنین سرکار خانم دکتر فاطمه احمدی مسِئول محترم آزمون صلاحیت بالینی دانشگاه حضور داشتند.
آقای مهندس محمدی مسئول محترم آِی تی ایستگاه ها را طی 1ساعت آخر بارگزاری نمودند.
آقای مهندس قاسمیان با همکاران محترم حراست در کل زمان برگزاری آزمون حضور داشتند.
با تشکر از همکاری مسئول محترم مرکز مهارتهای بالینی و سایر همکاران.آزمون بدون مشکل خاصی برگزار گردید.
امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    V5.5.2.0