دوشنبه, 5 اسفند 1398
  • ساعت : ۹:۰:۵۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ 
    /  2
بازدید از گروه ویروس شناسی
اولین بازدید از گروه های آموزشی پایه در سال 98 از گروه ویروس شناسی با حضور معاون آموزشی دانشگاه دکتر بوستانی و ریاست دانشکده پزشکی دکتر سیدیان و معاونین ایشان در ساعت 8 صبح مورخ 98/2/30 در گروه ویروس شناسی برگزار شد.دکتر سیدیان در سال 97 تعداد 35 بازدید از گروه های آموزشی بالینی و پایه داشتند و نقاط ضعف و قوت گروه ها تا حدودی برای دانشکده مشخص شده است که انشا الله در سال 98 با حضور در بازدیدهای دوره ای گروه ها سعی می کنیم نقاط قوت را تقویت و نقاط ضعف را رفع نماییم.یکی از مشکلات اصلی گروه ویروس شناسی نداشتن عضو هیات علمی بود که در سال 97 با جذب 3 عضو هیات علمی مشکل اصلی گروه تا حدودی رفع گردید و خواسته دانشکده از گروه حضور اعضا هیات علمی در آزمایشگاه های بیمارستان های آموزشی است که حتما در سال 98 باید این امر محقق گردد.در پایان ریاست دانشکده با دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت حل مشکلات آموزشی و پژوهشی دیدار داشتند.
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.5.2.0