دوشنبه, 5 اسفند 1398
  • ساعت : ۱۱:۴۹:۴۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ 
    /  3
جلسه هماهنگی جهت رفع مشكلات آموزشی دانشجویان رشته پزشكی در دوره كار آموزی
جلسه هماهنگی جهت رفع مشکلات آموزشی دانشجویان رشته پزشکی در دوره کار آموزی در تاریخ  98/02/25 با حضور ریاست دانشکده پزشکی جناب آقای دکتر سیدیان و مسئولین کارآموزی مستقر در بیمارستانهای آموزشی در سالن جلسات دانشکده پزشکی برگزار گردید
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.5.2.0