دوشنبه, 5 اسفند 1398
  • ساعت : ۱۲:۲۰:۴۷
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ 
    /  2
جلسه پزشكی عمومی و تحصیلات تكمیلی
جلسه پزشکی عمومی و تحصیلات تکمیلی با حضور ریاست دانشکده پزشکی آقای دکتر سیدیان و معاونین ایشان و مدیران گروه های پایه در سالن جلسات دانشکده راس ساعت 8 صبح 1398/2/8 جهت بررسی مشکلات آموزشی و پژوهشی و فرهنگی دانشکده برگزار گردید.
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.5.2.0