دوشنبه, 5 اسفند 1398
  • ساعت : ۹:۲۸:۱۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ 
    /  4
گزارش آزمون صلاحیت بالینی دوره پانزدهم
آزمون صلاحیت بالینی دوره پانزدهم در تاریخ 98/2/5 با حضور 24 نفر از اساتید از گروه های مختلف بالینی و 33 نفر پرسنل دانشگاه برگزار گردید.تعداد 64 نفر کارورز جهت شرکت در آزمون پذیرفته شده بودند،که در دو گروه 32 نفره با هماهنگی قبلی در مرکز مهارتهای بالینی حظور یافتند.
در این آزمون 16 ایستگاه مشتمل بر 13 ایستگاه فعال و 3 ایستگاه غیر فعال (استراحت) وجود داشت که با توجه به بودجه بندی سوالات 10 ایستگاه از ایستکاههای فعال حیاتی و 3 ایستگاه از ایستگاه های فعال غیر حیاتی بودند.
آزمون از ساعت 8/30 صبح شروع شد و در ساعت 15.30 خاتمه و بدون مشکل خاصی برگزار گردید.
ناظر خارجی آزمون از دانشگاه آبادان سرکار خانم دکتر نوشین موفقی وناظر داخلی آزمون جناب آقای دکتر برزگر بودند.همچنین سرپرست دفتر مطالعات و توسعه آموزشی سرکار خانم دکتر دیانت و مسئول کل آزمونهای دانشگاه سر کار خانم دکتر مظفری حضور داشتند.نماینده محترم حراست دانشگاه آقای ناصر قاسمیان و 3 نفر از همکاران در کل زمان برگزاری آزمون حضور و همکاری داشتند.
باتشکر از پرسنل محترم مهارتهای بالینی دانشگاه سرکار خانم سعیدی و آقای جباری و تقدیر از اساتید محترم و پرسنل ارزشمند که در برگزاری آزمون حضور و همکاری موثر داشتند.
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.5.2.0