يکشنبه, 30 شهريور 1399
  • ساعت : ۱۲:۲۳:۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ 
  • کد خبر : ۷۹۹۱۸
آگهی استخدام عضو هیات علمی پیمانی

به اطلاع مي رساند، هيات مركزي جذب اعضاي هيات علمي مركز امور هيئت علمي معاونت آموزشي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي شانزدهمين فراخوان جذب و استخدام عضو هيات علمي پيماني در رشته هاي علوم پايه و باليني دانشگاهها / دانشكدههاي علوم پزشكي و موسسات آموزش عالي وپژوهشي وابسته را برگزار مينمايد ثبت نام به صورت متمركز و اينترنتي بوده و ملاك ثبت نام در فراخوان متقاضيان کد رهگيري ميباشد.

شرایط عمومی و اختصاصی

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0