پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 2 بهمن 1398
  • کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشکی

شرکت در همایش یک روزه

Research Day

 


اخبار کمیته
کمیته تحقیقات دانشجویی 
کد خبر : ۷۹۹۶۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ 
۱۲:۳:۴۰  | 
تعداد بازدید : ۷۵
کد خبر : ۷۹۳۴۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ 
۱۴:۲۶:۴۹  | 
تعداد بازدید : ۱۴۲
کد خبر : ۷۷۲۴۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ 
۱۹:۳۷:۳۴  | 
تعداد بازدید : ۲۳۱
کد خبر : ۷۷۲۴۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ 
۲۰:۷:۱۲  | 
تعداد بازدید : ۲۹۴

گروه دورانV5.5.2.0