يکشنبه, 30 شهريور 1399
  • ساعت : ۱۴:۲۶:۴۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ 
  • تعداد بازدید : 360
  • کد خبر : ۷۹۳۴۵
برگزاری نشست علمی یك روزه Research Day در دانشكده پزشكی

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشکی برای ارتباط بیشتر بین رشته های علوم پایه و بالینی از همه اساتید و دانشجویان علاقه مند درخواست می کند چکیده پروژه های تحقیقاتی و پایان نامه های مربوط به دو سال اخیر خود را جهت ارائه به صورت پوستر یا سخنرانی در Research Day از 10 مهر ماه الی 15 آبان در سایت دانشکده پزشکی ارسال نمایند.

ثبت نام و ارسال چکیده

امتیاز :  ۱.۵۰ |  مجموع :  ۲

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0