پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پنج‌شنبه, 3 بهمن 1398
منوی قارچ شناسی

  معرفی گروه قارچ شناسی

  گروه قارچ شناسی پزشکی

  قارچ شناسی پزشکی یکی از شاخه های علم میکروبیولوژی می باشد که به مطالعه قارچ های بیماری زای انسانی و نقش آنها در بیماریزایی می پردازد. علاوه بر آن تشخیص بیماری های ناشی از آنها و بررسی حساسیت آنها به داروهایی ضد قارچی از دیگر حیطه های این علم می باشد. بیماری های قارچی انسانی دارای طیف وسیعی می باشند که عبارتند از:  بیمارهای قارچی سطحی،  بیمارهای قارچی جلدی، بیماری های قارچی زیر جلدی، بیماری های قارچی سیستمیک و انواع آلرژی های ناشی از قارچ هااگر چه علم قارچ شناسی پزشکی در حال حاضر سابقه جهانی بیش از 165 ساله دارد، ولی در ایران این رشته سابقه چندانی ندارد. از هزاران سال قبل بشر از قارچ ها در تهیه نان، تولید سرکه و الکل استفاده می کرده است. علاوه بر آن در قرون گذشته بیماری قارچی گیاهان به عنوان مسئله جدی مورد بررسی قرار گرفته است. با این حال اهمیت پزشکی قار چها به عنوان یک منبع آلوده کننده در طی 200 سال گذشته مورد توجه قرار گرفته است. قارچ ها ارگانیسم های زنده یوکاریوت هستند و از جانوران، گیاهان و باکتری ها متمایز می باشند. اکثریت قارچ ها به صورت ساپروفیت در خاک زندگی می نمایند و باعث گردش سیکل مواد در طبیعت می گردند، علاوه بر آن بسیاری از آنها در تولید فراوردهای مفید از جمله آنتی بیوتیک ها، آنزیمها، و ... نقش اساس دارند. با اینحال تعداد محدودی از آنها سبب ایجاد بیماری در انسان ها می گردند.


  پیوندهای تصویری

  طرح درس

     گروه دورانV5.5.2.0