عبدالحسين شكورنيا
عضو هيئت علمي گروه ايمني شناسي
فوق ليسانس ايمونولوژي
shakurnia@yahoo.com

تاریخ بروزرسانی 1400/01/18


معرفی معاونت امور فرهنگی و دانشجویی

 

چارت معاونت امور فرهنگی و دانشجویی

معاون امورفرهنگی ودانشجویی :                مهندس عبدالحسین شکورنیا

کارشناس امور فرهنگی ودانشجویی :         غلامرضا سجادی پور

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------

-------------

-

شرح وظایف معاون فرهنگی و دانشجویی

1- برنامه ریزی جهت راهنمایی و آشنایی کلیه دانشجویان دوره های پزشکی عمومی ، تحصیلات تکمیلی و دستیاری با مقررات درتمام طول تحصیل وبرگزاری مراسم مرتبط

2-انجام امور مربوط به کمک هزینه ،وام دانشجویی وبیمه های درمانی

3-همکاری مستمر با هسته مشاوره دانشکده و دانشگاه

4-برگزاری کارگاه های آموزشی فرهنگی ومشاوره

5-پیگیری مشکلات صنفی دانشجویان

6- برنامه ریزی وهدایت فعالیتهای ورزشی دانشکده

7- برنامه ریزی و هدایت فعالیتهای فرهنگی و فوق برنامه جهت اساتید ،دانشجویان و کارکنان دانشکده با هماهنگی معاونت محترم فرهنگی و دانشجویی دانشگاه

8- تلاش وبرنامه ریزی در جهت تطبیق امور پزشکی با موازین شرعی و اخلاق پزشکی

9-تشکیل جلسات برنامه ریزی شده و منظم با حضور دانشجویان و مدیران محترم گروهها جهت بررسی مشکلات

 

شرح وظایف کارشناس امور فرهنگی ودانشجویی

1-تهیه پیشنویس مکاتبات مربوط به این واحد

2-معرفی فارغ اتحصیلان به امور دانشجویی درخصوص برگزاری جشن آیین دانش آموختگی

3-برگزاری اردوهای مختلف جهت دانشجویان 

4-توزیع فرمهای تعهد محضری جهت استفاده از خوابگاه و استفاده از تسهیلات صندوق رفاه

5- توزیع فرمهای وام ضروری و وام تحصیلی

6-توزیع فرمهای ودیعه مسکن جهت دستیاران

6-دریافت درخواستهای دانشجویان شهریه پرداز و متقاضی وام تبصره 2

7- ارسال مشخصات دانشجویان جهت صدور کارتهای الکترونیکی جدید، مفقودی،شکسته

8- تهیه لیست دانشجویان جهت بیمه حوادث

9- دریافت مدارک متقاضیان صدور دفترچه بیمه خدمات درمانی جهت دانشجویان پزشکی عمومی ،کارشناسی ارشد ودستیاران

10- تحویل کلیه مدارک ذکرشده به صندوق رفاه دانشگاه

تاریخ بروزرسانی : 12/7/91


معــاونت دانشـجویی فرهنگـــی


          6.0.3.0
          گروه دورانV6.0.3.0