پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

تصاویر

طرح درس نیمسالی گروه

     مدیر گروه

     مدیر گروه:

     دکتر علی حسین صابری


     معرفی گروه ژنتیک پزشكي

     گروه ژنتیک پزشكي 

     پيشرفت های اخير در حيطه ژنتيک انسانی و پزشکی لزوم پژوهش و بهره گيری از روش های پيشرفته و هوشمندانه برای حل معضلات انسانی ناشی از بيماری های ژنتيکی را پيش روی فعالان اين حوزه قرار می دهد. بیماریهای ژنتيکی سهم عمده ای از بیماریهای اطفال و بزرگسالان را در بر می گیرند و این سهم با توجه به ارتقاء سطح بهداشت عمومی در جوامع، روز به روز در حال افزایش است.

     گروه ژنتیک دانشکده پزشکی یکی از گروههای قدیمی دانشکده پزشکی است که از حدود 30 سال پیش بصورت کاملا فعال در دانشکده مشغول تدریس و تحقیق بود. بعد از جدا شدن دانشگاههای علوم پزشکی از وزارت آموزش عالی؛ گروه مذکور نیز به دانشگاه شهید چمران منتقل شد و پس از یک وقفه حدودا 10 ساله؛ مجددا گروه ژنتیک پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال 1388 با 4 عضو هیات علمی مجددا شروع به کار نمود. این گروه موقعيت هايی را در پژوهش در سطوح پيشگيری و کنترل، تشخيص و مشاوره ژنتيک بيماری های ژنتيکی و کمک به گزينش مداليته های درمانی موجود و آتی پيش رو قرار می دهد و  به  بومی سازی فن آوری نوين در کشور و  شناسایی جهش ها، لوکوسها و ژن های جديد مربوط به بيماری ها در سطح استان و کشور کمک شايانی می نمايد.

      اين گروه در طبقه اول ساختمان شماره 1 دانشکده پزشکی مجهز به يک آزمايشگاه مولکولی و سلولی و دارای تجهیزات پیشرفته ژنتیک  مولکولی و سلولی می باشد. آزمايشگاه جامع تحقيقات و مرکز تحقيقات سلولی و مولکولی دانشگاه نیز از دیگر منابع تجهیزاتی و آزمایشگاهی گروه می باشند.

     این گروه دارای 6 عضو می باشد که بصورت هیات علمی و همکار مشغول به تدریس دروس مختلف ژنتیک در مقاطع مختلف تحصیلی کلیه دانشکده های دانشگاه و دانشکده های اقماری و سایر واحدهای دانشگاهی خوزستان؛ و همچنین انجام امور پژوهشی؛ خدمات تشخیصی آزمایشگاههای ژنتیک مولکولی و سلولی پزشکی و مشاوره ژنتیک در بیمارستانها و مراکز درمانی دانشگاه می باشند. در حال حاضر مدیر گروه آقای دکتر علی حسین صابری و عضو محترم هیات علمی دانشکده می باشند.

      


     گروه دورانV5.5.2.0