• گروه ژنتیک      دانشکده پزشکی      دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 
 •   گروه ژنتیک      دانشکده پزشکی      دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
  دسته بندي اخبار 
  کد خبر : ۹۱۷۲۷  |  تاريخ وقوع :
   ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ 
  ۹:۸:۳۶

  6.0.3.0
  گروه دورانV6.0.3.0