پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دوشنبه, 11 فروردين 1399
برنامه آموزشی دوره دکترای عمومی پزشکی

راهبردهای آموزشی
تاريخ ايجاد : 1398/08/12
  تاريخ ايجاد : 1397/06/27
   تاريخ ايجاد : 1397/06/27
    تاريخ ايجاد : 1397/02/25
     تاريخ ايجاد : 1394/08/13

      فرآیندهای آموزشی
      اندازه پرونده: 25088 bytes
      تعداد دریافت : 120
       اندازه پرونده: 106985 bytes
       تعداد دریافت : 374

        آزمون صلاحیت بالینی

           گروه دورانV5.5.2.0