پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دوشنبه, 11 فروردين 1399
اطلاعیه


طرح درس
           صفحه1از212.بعدي.برو           منابع
           اندازه پرونده: 21852 bytes
           تعداد دریافت : 127
            اندازه پرونده: 360743 bytes
            تعداد دریافت : 58

             محتوی دوره های آموزشی
             اندازه پرونده: 61440 bytes
             تعداد دریافت : 88

              کارآموزی

              سال آموزشی 94-93
              تاريخ ايجاد : 1398/02/02 اندازه پرونده: 234812 bytes
              تعداد دریافت : 0
               تاريخ ايجاد : 1396/06/04 اندازه پرونده: 267030 bytes
               تعداد دریافت : 0
                تاريخ ايجاد : 1395/05/19 اندازه پرونده: 388449 bytes
                تعداد دریافت : 0
                 تاريخ ايجاد : 1394/05/07 اندازه پرونده: 123211 bytes
                 تعداد دریافت : 0
                  تاريخ ايجاد : 1393/11/05 اندازه پرونده: 15244 bytes
                  تعداد دریافت : 0
                   تاريخ ايجاد : 1393/09/12 اندازه پرونده: 13161 bytes
                   مباحث گوش و حلق و بینی
                   تعداد دریافت : 47
                    تاريخ ايجاد : 1393/06/22 اندازه پرونده: 19021 bytes
                    تعداد دریافت : 202

                     کلید سوالات 93
                     اندازه پرونده: 405996 bytes
                     تعداد دریافت : 18
                      اندازه پرونده: 630016 bytes
                      تعداد دریافت : 6
                       اندازه پرونده: 601382 bytes
                       تعداد دریافت : 5
                        اندازه پرونده: 368440 bytes
                        تعداد دریافت : 7
                         اندازه پرونده: 183573 bytes
                         تعداد دریافت : 94
                          اندازه پرونده: 166316 bytes
                          تعداد دریافت : 123

                           راهبردهای آموزشی
                           اندازه پرونده: 99907 bytes
                           تعداد دریافت : 523

                            اندازه پرونده: 124545 bytes
                            تعداد دریافت : 536
                             اندازه پرونده: 81256 bytes
                             تعداد دریافت : 273
                              گروه دورانV5.5.2.0