پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 2 بهمن 1398
هيئت علمي
تعداد دریافت : 393
  تعداد دریافت : 224
   تعداد دریافت : 162
    تعداد دریافت : 200
     تعداد دریافت : 488
      تعداد دریافت : 235
       تعداد دریافت : 191
        تعداد دریافت : 299


         معرفی گروه داخلی

         بسمه تعالی

         تاریخچه گروه داخلی:

         گروه داخلی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور در سال 1348 با مدیر گروهی جناب آقای دکتر محمد کامکار تأسیس گردید. در طی چند سال بعد و تاکنون گروه داخلی علاوه بر تربیت پزشک عمومی، تربیت پزشک متخصص بیماریهای داخلی را در سرلوحه کار خود قرار داده است. از سال 1386 و بدنبال توسعه فضای فیزیکی و نیروی انسانی راه اندازی دوره های دستیاری فوق تخصصی در اولویت کاری گروه قرار گرفته و از آن موقع تاکنون در 3 رشته فوق تخصصی نفرولوژی،گاستروانترالوژی و اندوکرینولوژی به تربیت فوق تخصصی مشغول می باشد و انشاءاله بزودی دوره دستیاری فوق تخصصی ریه و سپس روماتولوژی و در آینده نزدیک در هماتولوژی راه اندازی خواهدشد .

         معرفی گروه داخلی از نظر هیئت علمی:

         گروه داخلی فعلاً در رشته هماتولوژی 6 نفر، در رشته نفرولوژی 9 نفر، در رشته غدد درون ریز و متابولیسم 9 نفر، در رشته گوارش بالغین 9 نفر، در رشته روماتولوژی 3 نفر، در رشته ریه 6 نفر و در رشته جنرال داخلی 7 نفر هیئت علمی آموزشی دارد.

         از مهرماه 1395 تعدادی نیروی آموزشی جدید در رشته روماتولوژی ، هماتولوژی و غدد  به ترکیب فعلی اضافه  می گردند.

         از نظر رتبه علمی گروه داخلی در حال حاضر دارای 3 نفر استاد تمام، 8 نفر دانشیار و مابقی استادیار می باشد که انشاءاله در آینده نزدیک تعداد بیشتری از اعضاء به مراتب استاد تمامی و دانشیاری ارتقاء پیدا می کنند.

         معرفی گروه داخلی از نظر بخش ها و بیمارستان های آموزشی تابعه:

         گروه داخلی در 4 بیمارستان آموزشی تابعه دانشکده پزشکی فعالیت دارد که شامل بیمارستان گلستان ، امام خمینی ، شفا و رازی می باشد.

         در بیمارستان گلستان بخش های روماتولوژی، غدد ، جنرال داخلی، نفرولوژی، پیوند کلیه و دیالیز و اورژانس داخلی بخش های آموزشی می باشند.در بیمارستان امام خمینی بخش های گوارش، غدد ، ریه ، نفرولوژی ، ICU داخلی و اورژانس داخلی مسئولیت آموزشی به عهده دارند . در بیمارستان شفا بخش هماتولوژی بزرگسالان، اوژانس هماتولوژی، بخش کموتراپی و ICU هماتولوژی جزء تشکیلات گروه داخلی بوده و آموزش چرخشی هماتولوژی دستیاران داخلی و فراگیران پزشکی عمومی در آن انجام می گیرد و سرانجام در بیمارستان رازی یک بخش جنرال داخلی و بخش همودیالیز وجود دارد که قسمتی از آموزش جنرال داخلی فراگیران پزشکی عمومی و دستیاران داخلی در این مرکز انجام می گیرد.

          

         گروه داخلی از نظر تعداد دستیاران تخصصی و فوق تخصصی:

         1-     3 دستیار عفونی سال اول

         2-     8 دستیار قلب سال اول

         3-     46 دستیار داخلی در 4 مقطع تحصیلی

         4-     4 دستیار فوق تخصصی گوارش

         5-     4 دستیار فوق تخصصی غدد

         6-      1 دستیار فوق تخصصی روماتولوژی

         فعالیت های آموزشی گروه داخلی:

         1-     برگزاری گزارش صبحگاهی

         2-     برگزاری ژورنال کلاب مشترک گروه داخلی

         3-     برگزاری ژورنال کلاب های فوق تخصصی در بخش های دارای دستیار فوق تخصصی

         4-     برگزاری موربیدیتی مورتالیتی

         5-     برگزاری CPC

         6-      برگزاری Chart Round

         7-     برگزاری کلاس های Text Review

         8-     برگزاری کلاس های Up to date

         9-     برگزاری کنفرانس های اتندینگ

         10- برگزاری جلسات آموزش فوق تخصصی گاستروانترولوژی، اندوکرینولوژی و نفرولوژی

         11- برگزاری جلسات مشترک میان رشته ها با سایر گروه های آموزشی

         12- راندهای آموزشی درمانی بخش های تابعه برای کارآموزان بطور مجزا و برای کارورزان و دستیاران بطور مجزا

                                                                          دکتر مــولا

                                                                                               مدیر گروه داخلی


         طرح درس گروه داخلی

         گروه دورانV5.5.2.0