گروه ارتوپدی

   قبل از پیدایش رشته تخصصی ارتوپدی و قبل از سال 1340 درمان بیماریها و صدمات استخوانها و مفاصل توسط جراحان عمومی انجام میشد . این بیماریها عمدتاً موارد حاد مفصل  استئومیلیت –آرتریت چرکی ، عفونت های ناشی از سل و یا شکستگیها و در رفتگیها بودند . بدلیل  اینکه وسایل نقلیه به اندازه امروزی وجود نداشت ست ها و ابزارهای جراحی استخوان ابداع نشده بود و بیشتر شکستگیها از نوع بسته بودند لذا با روشهای غیر جراحی  مثل  گچ گیری وبا گذاشتن کشش درمان میشدند. بتدریج با آمدن پزشکان متخصص ارتوپدی از خارج از کشور به ایران مردم با این رشته تخصصی آشنا شده و برای درمان بیماریها و شکستگیهای استخوان و مفاصل به این متخصصین مراجعه نمودند . رشته تخصصی ارتوپدی و شروع دوره دستیاری این رشته برای اولین بار در کشور از سال 1351 در بیمارستان شفا یحیائیان در تهران شروع شد و همزمان دانشگاه ملی (شهید بهشتی فعلی) و دانشگاه شیراز نیز شروع به پذیرش دستیار تخصصی در این رشته کردند و مدت کمی بعد در دانشگاههای اصفهان –مشهد –تبریز و اهواز –رشته ارتوپدی دائر و با پذیرش دستیار تخصصی در این رشته شروع بکار نمود . از اولین پزشکان متخصص ارتوپدی که در بیمارستان امام خمینی اهواز که در آن زمان مرکز بزرگ درمانی اصلی محسوب میشد میتوان از آقایان دکتر معتمد (از اقلیت های آسوری ) و دکتر هرمز فتحی نام برد نامبردگان در سال 1349-1347 در اهواز انجام وظیفه نمودند و سپس به تهران منتقل شدند و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به کشور آمریکا مهاجرت نمودند . رشته ارتوپدی در سال 1353 در دانشگاه جندی شاپور اهواز دائر شد و اولین گروه دستیاران این رشته به ترتیب آقایان دکتر جوادی ، دکتر صدری وزیری ودکتر عباسعلی گودرزی و دکتر علی اصغر حدادپور بودند . از اعضای هیئت علمی در این دوره میتوان از پروفسور ویشوا – دکتر عمار حسن و دکتر گوپتا نام برد که هر سه هندی بودند و در اوان پیروزی انقلاب اسلامی به کشور خود رفتند سپس دکتر علی امامیان که در سال 1358-1356 عضو هیئت علمی بودند –تا سال 1357 بخش ارتوپدی مستقل نبود و علیرغم گرفتن دستیار ارتوپدی در چند اتاق مجزا در بخش جراحی عمومی و زیر نظر آن بخش اداره میشد با آمدن آقای دکتر سید علی مرعشی نژاد در سال 1358 و با تلاش های نامبرده بخش ارتوپدی و گروه ارتوپدی مستقل تشکیل شد، نامبرده از سال 1358 تا 1384 مدیر گروه ارتوپدی بودند و پس از وی دکتر سید عبدالحسین مهدی نسب از 1384 تا 1389  و از مهرسال 1389 تاکنون (1390) دکتر محمد فکور مدیر گروه ارتوپدی میباشند . با تلاش اعضای  هیئت علمی تاکنون حدود 76 پزشک متخصص ارتوپدی از این دانشگاه فارغ التحصیل شده اند که برخی نیز با گرایش و گرفتن فلو شیپ فوق تخصصی در مناطق مختلف کشور به امر درما ن بیماران مشغول هستند . از سال 1370 در بیمارستان رازی نیز بخش ارتوپدی دائر شد در حال حاضر گروه ارتوپدی دارای 8 عضو هیئت علمی میباشد که به امر آموزش دستیاران و دانشجویان پزشکی و درمان بیماران اهتمام دارند . تعداد دستیاران ارتوپدی در حال حاضر 25 نفر میباشد که در 2 بیمارستان امام خمینی (بخش ارتوپدی با 49 تخت فعال) و رازی با (32 تخت فعال ) بطور چرخشی انجام وظیفه می کنند و تقریباً تمام اعمال جراحی رایج و روتین در این دو مرکزانجام میشود . اسامی اعضای هیئت علمی ارتوپدی از بدو تاسیس بخش تاکنون بشرح ذیل میباشد :

  پروفسور ویشوا

  دکتر عمار حسن

  دکتر گوپتا

  دکتر علی امامیان

  دکتر سید علی مرعشی نژاد


  دکتر عبدالرضا حبیبی

  دکتر صابر آرامی

  دکتر عبدالرسول امینی

  دکتر صدری وزیری

  دکتر علی اصغر حدادپور

  دکتر سید عبدالحسین مهدی نسب

  دکتر ناصر صرافان

  دکتر بزرگمهر انوشیروانی

  دکتر ضیائی

  دکتر شایان

  دکتر پروین

  دکتر سید عباس مدنی

  دکتر محمد فکور

  دکتر سعید طباطبائی

  دکتر احمد دشت بزرگ

  دکتر محسن خرمی

  دکتر حمیدرضا آرتی

  دکتر سید شهنام موسوی

   لازم بذکر است که برخی از این اساتید بزرگوار ( دکتر امامیان –دکتر مرعشی نژاد-دکتر ورزیری –دکتر حدادپور ) به افتخار بازنشستگی نایل شده اند و برخی دیگر نیز در طی گذراندن طرح خدمت خارج از مرکز بعنوان عضو هیئت علمی در دانشگاه انجام وظیفه نموده اند .


  دکتر محمد فکور

         6.0.3.0
         گروه دورانV6.0.3.0