گروه هماتولوژي و آنكولو‍ژي  

  گروه هماتولوژي و آنكولو‍ژي دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز واقع در بيمارستان شفا در تاريخ 7 دي ماه سال 1370 يا اهداف آموزش و تربيت متخصصان در اين رشته توسط دكتر محمد پدرام و دكتر خدامراد زنديان فوق تخصص خون و سرطان كودكان راه اندازي گرديد .

  اين گروه در سال 1371 مبادرت به راه اندازي بخش تالاسمي، در سال 72، بخش خون و سرطان كودكان و در سال 1382، مركز تحقيقات تالاسمي و هموگلوبينوپاتي ورزيدند.

  در حال حاضر اعضاي اين گروه :

  دكتر محمد پدرام فوق تخصص خون و سرطان كودكان

  دكتر خدامراد زنديان فوق تخصص خون و سرطان كودكان

  دكتر بيژن كيخائي فوق تخصص خون و سرطان كودكان

  فعاليتهاي آموزشي:

  هر ساله سه نفر فلوشيپ توسط اين گروه آموزش داده مي شود

  هر ساله 4 تا 5 كارگاههاي آموزشي در خصوص هماتولوژي و انكولوژي  برگزار مي شود.

   تاريخ بروز رساني:3/9/1398


  تعداد دریافت : 268
   تعداد دریافت : 140
    تعداد دریافت : 138

     6.0.3.0
     گروه دورانV6.0.3.0