پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 2 بهمن 1398
CV
تعداد دریافت : 268
  تعداد دریافت : 140
   تعداد دریافت : 138

    هماتولوژي و آنكولوژي اطفال

    گروه هماتولوژي و آنكولو‍ژي  

    گروه هماتولوژي و آنكولو‍ژي دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز واقع در بيمارستان شفا در تاريخ 7 دي ماه سال 1370 يا اهداف آموزش و تربيت متخصصان در اين رشته توسط دكتر محمد پدرام و دكتر خدامراد زنديان فوق تخصص خون و سرطان كودكان راه اندازي گرديد .

    اين گروه در سال 1371 مبادرت به راه اندازي بخش تالاسمي، در سال 72، بخش خون و سرطان كودكان و در سال 1382، مركز تحقيقات تالاسمي و هموگلوبينوپاتي ورزيدند.

    در حال حاضر اعضاي اين گروه :

    دكتر محمد پدرام فوق تخصص خون و سرطان كودكان

    دكتر خدامراد زنديان فوق تخصص خون و سرطان كودكان

    دكتر بيژن كيخائي فوق تخصص خون و سرطان كودكان

    فعاليتهاي آموزشي:

    هر ساله سه نفر فلوشيپ توسط اين گروه آموزش داده مي شود

    هر ساله 4 تا 5 كارگاههاي آموزشي در خصوص هماتولوژي و انكولوژي  برگزار مي شود.

     تاريخ بروز رساني:3/9/1398


    گروه دورانV5.5.2.0