گروه جراحی مغزواعصاب

   

  رشته تخصصی جراحی مغزواعصاب از سال 1330درايران راه اندازی شده و برنامه آموزشی اين رشته از آن زمان تا کنون همزمان با پيشرفت های دائمی علوم فناوری ، تغييرات محيطی ، تغيير الگوی بيماری ها ، افزايش حوادث و سوانح در دنيا که بسياری از آنها منجر به آسيب های مغزی و نخاعی ميشوند پيشرفت های شگرف روش های تشخيصی و درمانی در زمينه های مختلف از جمله در رشته جراحی مغز و اعصاب و گسترش دامنه ارتباطات لازم است برنامه های آموزشی رشته های مختلف هر چند سال يکبار مورد بازبينی قرار گیرند

   

  بخش جراحی اعصاب استان خوزستان ( اهواز )در سال 1351 در بيمارستان گلستان با زير بنای 600 متر مربع و با 35 تخت فعال تاسيس شد بازسازی اين بخش توسط معاونت عمرانی دانشگاه در سال 1373 نظارت و اجرا گرديد و ظرفيت تخت فعال اين بخش از 35 تخت به 57 تخت فعال افزايش داده شد.

   

  پرسنل بخش جراحی مغزواعصاب -اتاق SUB ICU -11 تخته

  پرستار -15 نفر- پنج اتاق -6 تخته

  بهيار-2 نفر- پنج اتاق -3 تخته

  کمک بهيار -6 نفر-يک عدد اتاق -2 تخته

  منشی -2 نفر- يک عدد اتاق -ایزوله

  کارگر-3 نفر

   

  در سال 51لغايت 57 پزشک های عمومی بخش نورولوژی و جراحی اعصاب يکی بوده اند

  آقای دکتر ایزدیان (51-55)

  آقای دکتر افراسیاب گیتی (56-57)

  مرحوم آقای دکتر شکراله زمانی(56-57)

  آقای دکترعزیز عباسی(56-57)

   

  بخش مراقبت های ويژه جراحی اعصاب NICU

   

  بخش NICU در تاریخ 14 اسفند ماه 1375 با سعی و تلاش مسئولين وقت در بيمارستان گلستان به عنوان تنها بخش ويژه جراحی اعصاب در استان خوزستان تاسيس شد اين بخش دارای 11 تخت فعال و با زير بنای 330 متر مربع دارای دو درب ورودی 10يونيت فعال ، ايستگاه پرستاری ، اتاق انتظار ، رختکن پرسنل – اتاق تراکئوستومی – اتاق دارويی و انبار تجهيزات پزشکی بنا گذاشته شد . پرسنل بخش NICU

  پرستار 14نفر

  کمک بهيار 4 نفر

  کارگر 1نفر

  منشی 1 نفر

   

  گروه ارزشيابی در تاريخ 15/10/84 متشکل از آقايان دکتر عليرضا زالی، دکتر عنايت الله عباس نژاد ،آقای دکتر حسين ترکمن

   

  مديران گروه جراحی مغزواعصاب به ترتيب

  آقای دکتر مدرسی

  آقای دکتر مازيار آذر

  آقای دکتر دهباشی

  آقای دکتر حسينی

   آقای دکتر رحمانيان تاسِيس بخش NICU

  آقای دکتر اسحاقی

  آقای دکتر هنرمند

  آقای دکتر رصرص

  آقای دکتر مرندی

   

  عضو کميته راهبردی رشته جراحی مغزواعصاب وزارت بهداشت ودرمان

   -عضويت در انجمن های جراحی اعصاب PANARAB –ایران-اردن

   وآمريکا

   -برگزارکننده ودبيرکنگره جراحی اعصاب ايران درسال 1386

   -عضو گروه داوریjournal of panarab neurosurgery

   

  برنامه آموزشی

  Journal club -5شنبه هر هفته

  امتحان OSCE -سالانه

  کميته مرگ و مير -ماهانه

  کورس آموزشيneurophysiopathology -سالی 2 مرتبه

  دوره آموزشی و روتيشن 6 ماهه بيوپسی استريوتاکتيک -دانشگاه شهيد بهشتی

   

  برنامه آموزشی

  ويزيت روزانه دستياران -7/30-6 صبح

  ويزيت روزانه اتندينگ -11-10صبح

  کنفرانس کتب مرجع با حضور اتندينگ -45/7- 30/8صبح

  اتاق عمل الکتيو شنبه تا سه شنبه -30/8 صبح به بعد

  راند عصر - 7-6عصر

  درمانگاه تخصصی

  درمانگاه پيگيری -هرروز30/10-9

  5 شنبه ها

  کميسيون پزشکی -4شنبه ها يک هفته در ميان

  کنفرانس neuroimaging -4شنبه ها يک هفته در ميان

   

  اتندينگ ودستياران فعلی جراحی مغزواعصاب

  آقای دکتر صالح رصرص-جراحی اعصاب

  آقای دکتر مسعود زينالی جراحی اعصاب

  آقای دکتر صدرالدين عادل جراحی اعصاب

  آقای دکتر احمد سلطانی جراحی اعصاب

  آقای دکتر علی باباشاهی جراحی اعصاب

  آقای دکتر سيد رضا سعيديان طب فيزيکی

  اقای دکتر حميدرضا مقتدائی منش ارتوپدی

   

   

  دوره های چرخشی دستیاران

  نورولوژی

  جراحی عمومی

  پاتولوژی

  استريوتاکسی نورو اندوسکوپی

  نرولوژی اطفال

   

  PUBLICATION

  -NEW BORN SEPSIS, M.D. THESIS, SHIRAZ UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES .OCT 1985 .

  -RUPTURED INTRACRANIAL HYDATID CYST IS MALIGNANT DISEASE, NEUROSURGICAL SPECIALITY THESIS, and SHAHEED BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE .JUNE 1992 .

  -CEREBRAL HYDATIDOSIS IN IRAN. RASRAS S,TABATABAIE S,MARAGHI S, RAFIEI A; XXTH INTERNATIONAL CONGRESS OF HYDATIDOLOGY 4-8 JUN 2001. KUSADASI-TURKEY .

  -*CEREBRAL HYDATIDOSIS SURGICAL TREATMENT; RASRAS S, TABATABAIE SM, MARAGHI S, RAFIEI; XXTH INTERNATIONAL CONGRESS OF HYDATIDOLOGY 4-8 JUN 2001. KUSADASI-TURKEY.*(THIS VIDEO PRESENTATION WAS FACED BY GREAT ACCEPTANCE AND CONSEDERED A VERY VALUABLE FOR INTERNATIONAL TEACHING PURPOSES ).

  UNUSUAL PRESENTATION OF CNS HYDATID CYST ; ANNUAL CONGRESS OF NEUROSURGICAL SOCIETY OF IRAN. 22-24 NOVEMBER ,2005. SHIRAZ-IRAN

   

  PUBLICATION

  -SCALP AVULSION& CERVICAL FRACTURE. S.RASRAS. NEUROSURGERY MID TERM CONGRESS 18-20 DECEMBER 2007 AHVAZ-IRAN .

  -PRIMARY CALVARIAL MENINGIOMA OF SCALP : ACASE REPORT & REVIEW OF LITRATURE. SALEH RASRAS.; HOSSEINI GH; SHARIF R; ADEL S.13th WORLD CONGRESS OF NEURROLOGICAL SURGERY, JUNE 19th-24th 2005 MARRAKESH .

  -CNS INFECTION: SALEH RASRAS; HOSSINI GH; HONARMAND; MARAGHI S; SHARIF R. 13th WORLD CONGRESS OF NEURROLOGICAL SURGERY, JUNE 19th-24th 2005 MARRAKESH .

  -FIVE CASES PRESENTED WITH CEREBRAL VENOUS AND DURAL THROMBOSIS, WITH ONE MONTH STARVATION AND CONTRACEPTIVE USE: SALEH RASRAS; SHARAFDIN ZADEH N; SHARIF R; RANGBER NAINI AR; MOHAMADIANI NEJAD E; MAJDI NESB N. 13th WORLD CONGRESS OF NEURROLOGICAL SURGERY, JUNE 19th-24th 2005 MARRAKESH .

  -FORESTIER DISEASE, AS UNUSUAL CAUSE OF DYSPHAGIA: RASRAS S; SHRAFDIN ZADEH N; SHARIF R; RANGBER NAINI AT. . 13th WORLD CONGRESS OF NEURROLOGICAL SURGERY ,JUNE 19th-24th 2005 MARRAKESH

  -TREATMENT OF VERTEBRAL FRACTURE AND SPINAL CORD INJURY: SALEH RASRAS. PHYSICAL MEDICINE & SPINAL C0RD INJURY. ISFAND 13th -14th 1376

  PUBLICATION

  -MICROSURGICAL ANATOMY OF FACIAL NERVE: SALEH RASRAS. IRANIAN SURGICAL ANNUAL CONGRESS.ORDIBEHSHT 1385 TEHRAN- IRAN .

  -POSTERIOR TRANS COLOSAL MICROSURGICAL APPROACH: SALEH RASRAS. IRANIAN SURGICAL ANNUAL CONGRESS.ORDIBEHSHT 1387 TEHRAN- IRAN .

  -MENINGO ENCEPHALOCEL: SALEH RASRAS. IRANIAN SURGICAL ANNUAL CONGRESS. ORDIBEHSHT 1388 TEHRAN- IRAN .

  -MANAGEMENT OF THRACO-LUMBAR HEMANGIOMA: GHOLAM-ABASS HOSSINI; SALEH RASRAS . CONGRESS OF NEUROSURGICAL SOCIETY OF IRAN. NOVEMBER, 22 -24th , 2005. SHIRAZ-IRAN .

  - NERVE CONDUCTION VILOCITY MEASURMENT IN 70 PATIENTS CLINICALLY PRESENT WITH THORACIC OUTLET SYNDROME : SAIED REZA SAEIDIAN ; ABDELHADI JEHANSHAHI ; SALEH RASRAS.6TH IRANIAN CONGRESS OF PHYSICAL MEDICINE AND ELECTRODIAGNOSIS 20-21 AZAR 1382 TEHRAN .

  -SURAL NERVE SENSORY ACTION POTENTIAL AND TIBIAL AND PERONEAL NERVE CONDUGTION VELOCITY IN LUMBOSACRAL SPINAL STENOSIS – REPORT OF 20 CASES : SAEIDIAN S.R ;ZINALI M ; RASRAS S. NEUROSURGERY MID TERM CONGRESS 18-20 DECEMBER 2007 AHVAZ-IRAN .  تعداد دریافت : 622
   تعداد دریافت : 351
    تعداد دریافت : 252

     6.0.3.0
     گروه دورانV6.0.3.0