پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دوشنبه, 11 فروردين 1399
معرفی معاونت
معاونت تحصيلات تكميلي

دانشكده پزشکی یکی از دانشكده هاي پيشتاز در تأسيس دوره هاي تحصيلات تكميلي در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز است و در حال حاضر در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی (Ph.D ) دانشجو می پذیرد. معاونت تحصیلات تكمیلی دانشکده پزشکی با استفاده از نیروهای متخصص در گروههای مختلف آموزشی در‌صدد تدوین و توسعه برنامه‌هایی است كه نیازهای علمی کشور را برآورده ساخته و شاخص‌های كیفی مرتبط با آموزش و شاخص‌های كمی مورد نظر دانشگاه، اجرای كامل ضوابط آموزشی در كلیه گروه‌های آموزشی و توسعه مقاطع تحصیلات تكمیلی را جهت حفظ و ارتقای جایگاه دانشکده پزشکی و دانشگاه فراهم آورد. لذا معاونت تحصيلات تكميلي در راستاي توسعه رشته هاي تخصصي در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي Ph.D ، افزايش توانمندي دانشجويان و نيز رشد توليدات علمي ايجاد شده است.

این معاونت فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي خود را در راستاي برنامه هاي زير دنبال مي كند:

الف - نظارت و ارزيابي به منظور ارتقاء سطح آموزشي در دوره هاي کارشناسی ارشد و دكتري تخصصی

ب ـ استاندارد سازي تدوين و ارائه رساله ها و پايان نامه هاي دانشجويان تحصيلات تكميلي

ج - برنامه ريزي براي گسترش دوره هاي تحصيلات تكميلي در دانشكده در قالب گرايش ها و رشته هاي بين رشته اي

گروه دورانV5.5.2.0