منوی اصلی

 

دفتر ریاست دانشکده پزشکی

تلفن: 33330074

فاكس: 33332036


روابط عمومی دانشکده پزشکی

fmedicine@ajums.ac.ir

شماره تماس : 5146

33738571

اداره آموزش  دانشکده پزشکی

مسئول دفتر آموزش :      33337370

دستیاری:                      33334897

 

معاونت پژوهشی  دانشکده پزشکی

تلفن و دورنگار: 33337681

 

مرکز آموزش مهارت های بالینی دانشکده پزشکی

تلفن و دور نگار: 33361968

  

آدرس  دانشکده پزشکی

خوزستان-اهواز- بلوار گلستان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز - دانشکده پزشكي

 

کد پستی  دانشکده پزشکی

6135715794

 

صندوق پستی  دانشکده پزشکی

189 
 
 
  • دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
  • ایران - اهواز - کد پستی : 15794-61357
  • صندوق پستی : 159
  • تلفن : 60-3367543-0611
  • پست الکترونیکی : info@ajums.ac.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز می باشد
Copyright 2014 - Ajums Web Development Group
 

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8