يکشنبه, 30 دی 1397
تصاویر

منوی گروه

  معرفی مدیر گروه

                دکتر آذردخت خسروي بروجنی

                استاد- دكتري تخصصي ميكروبشناسي باليني

                تلفن:2494

                 ایمیل:azarkhosravi69@gmail.com 


  V5.1.0.0