شنبه, 30 شهريور 1398
منو

  متن خط مشی

  عنوان : جلسه توجیهی دانشجویان جدید الورود 

  خط مشی : نظر به اهمیت جلسه توجیهی در ایتدای شروع به تحصیل دانشجو با هدف آشنائی دانشجویان با مجیط دانشگاه و مقررات آموزشی با سیاست حسن احترام و خوش آمدگوئی  به دانشجویان جدید الورود

  فرد پاسخگو اجرای خط مشی :

  رئیس دانشکده

  روش نظارت براجرای خط مشی :

  مشاهدات

  روش اجرا :

  1-       نمودار گردش کار این فرایند از طریق  سایت دانشکده به اطلاع دانشجویان رسیده است

  2-       پس اعلام اسامی پذیرفته شدگان  از طریق سازمان سنجش دانشجویان با مراجعه به سایت دانشگاه   ajums.ac.ir   در زمان اعلام شده می بایست به صورت الکترونیک ثبت نام اولیه را انجام دهند 

  3-       دانشجو می بایست به آموزش دانشکده پزشکی جهت تکمیل فرم ها و تحویل اصل مدارک ثبت نامی مراجعه نماید  

  4-       کارشناس آموزش علوم پایه نسبت به انجام انتخاب واحد دانشجویان جدیدالورود اقدام می نماید

  5-       دانشجو جهت شرکت در جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود راهنمایی می گرددو پس از جلسه توجیهی شرکت دانشجو در کلاسهای درسی الزامی می باشد

  تاریخ بروز رسانی: 10/9/92


  V5.1.0.0