شنبه, 30 شهريور 1398
منو

  متن خط مشی

  عنوان : اعتراض به نمره

  خط مشی : نظر به اهمیت اعتراض به نمره  در زمان مقرر ( طبق تقویم دانشگاهی )  ، آموزش دانشکده پزشکی با هدف پایمال نشدن حقوق دانشجویان و با سیاست حسن اجرای ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان اقدام به اعطای فرصتی جهت اعتراض به نمره می نماید.

  فرد پاسخگو اجرای خط مشی :

  مدیر گروه

  روش نظارت براجرای خط مشی :

  بررسی مستندات و انطباق با قوانین و مقررات

  روش اجرا :

  1-  نمودار گردش کار این فرایند از طریق  سایت دانشکده به اطلاع دانشجویان رسیده است

  2-  دانشجویان متقاضی ضمن  مراجعه به سایت دانشگاه   ajums.ac.ir   و وارد نمودن شناسه کاربردی و کلمه عبور به شکل زیر بر روی کلید " ورود "  به سیستم آموزشی دانشگاه وارد می شوند

  شناسه کاربرد ( user name ) : شماره دانشجویی

  کلمه عبور ( password   ) : کد ملی

  3-  پس از وارد شدن به سیستم، روی منوی  اعتراض به نمره کلیک نمایند تا به صحفه اعتراض به نمره وارد شوند در این مرحله صفحه مشخصات نمایش داده می شود

  4-  وارد نمودن یادداشت دلایل اعتراض و کلیک نمودن آیتم ثبت نهایی توسط دانشجو

  5-  خروج از سامانه اعتراض به نمره

  6-  چک نمودن سایت توسط دانشجو و  پس از سپری نمودن زمان رسیدگی به اعتراضات و مشاهده نمره نهایی

  تاریخ بروز رسانی 6/9/92


  V5.1.0.0