شنبه, 30 شهريور 1398
منو

  حذف اضطراری

  عنوان : حذف اضطراری

  خط مشی : نظر به اهمیت حذف اضطراری  در زمان مقرر ( طبق تقویم دانشگاهی )  با صحت و دقت ، آموزش دانشکده پزشکی با هدف حل مشکلات احتمالی دانشجویان در نیمسال تحصیلی در دروس اخذ شده  با رعایت قوانین آموزشی ،  راه کارهایی جهت کمک به دانشجویان در هنگام برخورد با مشکلات احتمالی ارائه می دهد.

  فرد پاسخگو اجرای خط مشی :

  دانشجو

  روش نظارت براجرای خط مشی :

  بررسی مستندات و انطباق با قوانین و مقررات

  روش اجرا :

  1-    نمودار گردش کار این فرایند از طریق  سایت دانشکده به اطلاع دانشجویان رسیده است

  2-    دانشجویان متقاضی در زمان مشخص و مقرر با مراجعه به آموزش علوم پایه پزشکی ، فرم درخواست حذف اضطراری را از کارشناس آموزش تحویل می گیرند

  3-    دانشجویان نسبت به تکمیل این فرم که در بر دارنده ی اطلاعات فردی ( شناسنامه ای و آموزشی ) است اقدام کرده و پس از درج امضاء و تاریخ ، و پس از تایید استاد مشاور و موافقت   از مدرس مربوطه مبنی بر عدم غیبت بیش از حد مجاز  ، به آموزش علوم پایه مراجعه نموده آن را به کارشناس آموزش تحویل دهند

  4-    کارشناس آموزش پس از بررسی  و در صورتی که با مقررات آموزشی مغایرتی نداشته باشد ، در سیستم نرم افزاری سما اقدام به حذف اضطرای درس مورد نظر می نماید .

  5-    دانشجویان متقاضی با مراجعه به آموزش علوم پایه پزشکی ،  و دریافت پرینت و اطمینان از انجام حذف پس از تایید و امضاء، آن را به کارشناس آموزش تحویل می دهند 

  6-    متصدی  بایگانی ، پس از ضبط برگه در پرونده ، پرونده را در محل قرار می دهد.

  تاریخ بروز رسانی 6/9/92


  V5.1.0.0