شنبه, 30 شهريور 1398
منو

  متن صدور گواهی اشتغال به تحصیل

  عنوان : صدور گواهی اشتغال به تحصیل

  خط مشی : نظر به اهمیت صدور گواهی اشتغال به تحصیل همراه با صحت و دقت در اسرع وقت ، آموزش دانشکده پزشکی با هدف برطرف کردن نیاز و جلب رضایت دانشجویان و با سیاست ارائه گواهی بر اساس نیاز و درخواست دانشجو این فرایند را انجام می دهد.

  فرد پاسخگو اجرای خط مشی :

  معاون آموزشی پزشکی عمومی دانشکده پزشکی

  روش نظارت براجرای خط مشی :

  بررسی مستندات و انطباق با قوانین و مقررات

  روش اجرا :

  1-  نمودار گردش کار این فرایند از طریق  سایت دانشکده به اطلاع دانشجویان رسیده است

  2-  دانشجویان متقاضی با مراجعه به آموزش علوم پایه پزشکی ، فرم درخواست گواهی اشتغال به تحصیل را از کارشناس آموزش تحویل می گیرند

  3-  دانشجویان نسبت به تکمیل این فرم که در بر دارنده ی اطلاعات فردی ( شناسنامه ای و آموزشی ) است اقدام کرده و پس از درج امضائ و تاریخ ، آن را به کارشناس آموزش تحویل می دهند

  4-  کارشناس آموزش نسبت به کنترل صحت اطلاعات درج شده توسط دانشجو اقدام و در صورتی که صدور اشتغال به تحصیل با مقررات آموزشی مغا یرتی نداشته باشد . پیش نویس گواهی را درسامانه دیدگاه ، ماشین نویسی کرده و به کارتابل معاون آموزشی پزشکی عمومی ارجاع می دهد

  تاریخ بروز رسانی 5/9/92


  V5.1.0.0