پنج‌شنبه, 29 فروردين 1398
اطلاعیه

اطلاعیه (جهت دستیاران جدیدالورود)

بدین وسیله به اطلاع کلیه دستیاران جدیداورود می رساند تاریخ برگزاری دوره توانمندسازی دستیاران از 31 شهریور لغایت 4 مهر می باشد. حضور کلیه دستیاران جدیدالورد در این دوره اجباری می باشد. خواهشمند است ساعت 8 صبح روز شنبه 31 شهریورماه در تالار شهدا حضور به هم رسانید.


کلید سئوالات آزمون 93
اندازه پرونده: 420898 bytes
تعداد دریافت : 140
اندازه پرونده: 413383 bytes
تعداد دریافت : 125
اندازه پرونده: 416456 bytes
تعداد دریافت : 82
اندازه پرونده: 348935 bytes
تعداد دریافت : 72
اندازه پرونده: 372516 bytes
تعداد دریافت : 24
اندازه پرونده: 349599 bytes
تعداد دریافت : 77
اندازه پرونده: 348344 bytes
تعداد دریافت : 100
اندازه پرونده: 390446 bytes
تعداد دریافت : 56
اندازه پرونده: 348435 bytes
تعداد دریافت : 116
اندازه پرونده: 424558 bytes
تعداد دریافت : 180
اندازه پرونده: 509820 bytes
تعداد دریافت : 71
اندازه پرونده: 423316 bytes
تعداد دریافت : 100
اندازه پرونده: 421814 bytes
تعداد دریافت : 161
اندازه پرونده: 429399 bytes
تعداد دریافت : 97
اندازه پرونده: 365530 bytes
تعداد دریافت : 42
اندازه پرونده: 366259 bytes
تعداد دریافت : 193
اندازه پرونده: 344961 bytes
تعداد دریافت : 105
اندازه پرونده: 440981 bytes
تعداد دریافت : 55
اندازه پرونده: 372806 bytes
تعداد دریافت : 56
اندازه پرونده: 372148 bytes
تعداد دریافت : 138

V5.1.0.0