کلید سئوالات آزمون 93
ارتوپدی
اندازه پرونده : 420898 bytes  |  تعداد دریافت : 140     |
ارولوژی
اندازه پرونده : 413383 bytes  |  تعداد دریافت : 125     |
بیهوشی
اندازه پرونده : 416456 bytes  |  تعداد دریافت : 82     |
پاتولوژی
اندازه پرونده : 348935 bytes  |  تعداد دریافت : 72     |
پرتودرمانی
اندازه پرونده : 372516 bytes  |  تعداد دریافت : 24     |
پوست
اندازه پرونده : 349599 bytes  |  تعداد دریافت : 77     |
جراحی عمومی
اندازه پرونده : 348344 bytes  |  تعداد دریافت : 100     |
جراحی مغزو اعصاب
اندازه پرونده : 390446 bytes  |  تعداد دریافت : 56     |
چشم پزشکی
اندازه پرونده : 348435 bytes  |  تعداد دریافت : 116     |
داخلی
اندازه پرونده : 424558 bytes  |  تعداد دریافت : 180     |
رادیولوژی
اندازه پرونده : 509820 bytes  |  تعداد دریافت : 71     |
روانپزشکی
اندازه پرونده : 423316 bytes  |  تعداد دریافت : 100     |
زنان و زایمان
اندازه پرونده : 421814 bytes  |  تعداد دریافت : 161     |
طب اورژانس
اندازه پرونده : 429399 bytes  |  تعداد دریافت : 97     |
عفونی
اندازه پرونده : 365530 bytes  |  تعداد دریافت : 42     |
قلب و عروق
اندازه پرونده : 366259 bytes  |  تعداد دریافت : 193     |
گوش و حلق و بینی
اندازه پرونده : 344961 bytes  |  تعداد دریافت : 105     |
نرولوژی1به2-2به3-3به4
اندازه پرونده : 440981 bytes  |  تعداد دریافت : 55     |
نرولوژی4به4
اندازه پرونده : 372806 bytes  |  تعداد دریافت : 56     |
کودکان
اندازه پرونده : 372148 bytes  |  تعداد دریافت : 138     |

 
 
 
  • دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
  • ایران - اهواز - کد پستی : 15794-61357
  • صندوق پستی : 159
  • تلفن : 60-3367543-0611
  • پست الکترونیکی : info@ajums.ac.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز می باشد
Copyright 2014 - Ajums Web Development Group
 

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8