دوشنبه, 27 خرداد 1398
منوی قارچ

  معرفی کتابخانه دیجیتال گروه
   

  کتابخانه گروه قارچ شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکي جنديشاپور اهواز شامل بخش هاي مختلفی از جمله 1) پایان نامه های انجام یافته در گروه قارچ شناسی، 2) کتب قارچ شناسی (فارسی و لاتین)، 3) کتب قارچ شناسی به صورت دیجیتال و 4) کتب متفرقه می باشد. کليه کتب موجود در اين کتابخانه قابل دانلود مي باشند. براي دانلود هر کتاب به قسمت پايين صفحه مراجعه نماييد.
   


           


  مستندات کتابخانه
  اندازه پرونده: 0 bytes خلاصه
  اطلس قارچ شناسي پزشکي بزودي بر روي سايت قرار خواهد گرفت.
  تعداد دریافت : 0
  اندازه پرونده: 0 bytes خلاصه
  اطلس قارچ شناسي پزشکي بزودي بر روي سايت قرار خواهد گرفت.
  تعداد دریافت : 0
  اندازه پرونده: 1909794 bytes خلاصه
     
  تعداد دریافت : 221
  اندازه پرونده: 3499989 bytes خلاصه
  تعداد دریافت : 129
  اندازه پرونده: 8660023 bytes خلاصه
  تعداد دریافت : 183
  اندازه پرونده: 5532983 bytes خلاصه
  تعداد دریافت : 190
  اندازه پرونده: 3261932 bytes خلاصه


  تعداد دریافت : 212
  اندازه پرونده: 2583160 bytes خلاصه
  تعداد دریافت : 189
  اندازه پرونده: 4776898 bytes خلاصه
  تعداد دریافت : 213
  اندازه پرونده: 3230176 bytes خلاصه
  تعداد دریافت : 256
  اندازه پرونده: 4250321 bytes خلاصه
  تعداد دریافت : 222
  اندازه پرونده: 31186651 bytes خلاصه
  تعداد دریافت : 188
  اندازه پرونده: 23329185 bytes خلاصه
  تعداد دریافت : 217
  اندازه پرونده: 0 bytes خلاصه
  اطلس قارچ شناسي پزشکي بزودي بر روي سايت قرار خواهد گرفت.
  تعداد دریافت : 1
  اندازه پرونده: 4835814 bytes خلاصه
  تعداد دریافت : 166
  صفحه1از8123456...8.بعدي.برو

  V5.1.0.0