شنبه, 30 شهريور 1398
منوی معاونت آموزش

  طرح درس
  صفحه1از212.بعدي.برو  منابع
  اندازه پرونده: 21852 bytes
  تعداد دریافت : 127
  اندازه پرونده: 360743 bytes
  تعداد دریافت : 58

  محتوی دوره های آموزشی
  اندازه پرونده: 61440 bytes
  تعداد دریافت : 88

  کارآموزی

  سال آموزشی 94-93
  تاريخ ايجاد : 1398/02/02 اندازه پرونده: 234812 bytes
  تعداد دریافت : 0
  تاريخ ايجاد : 1396/06/04 اندازه پرونده: 267030 bytes
  تعداد دریافت : 0
  تاريخ ايجاد : 1395/05/19 اندازه پرونده: 388449 bytes
  تعداد دریافت : 0
  تاريخ ايجاد : 1394/05/07 اندازه پرونده: 123211 bytes
  تعداد دریافت : 0
  تاريخ ايجاد : 1393/11/05 اندازه پرونده: 15244 bytes
  تعداد دریافت : 0
  تاريخ ايجاد : 1393/09/12 اندازه پرونده: 13161 bytes
  مباحث گوش و حلق و بینی
  تعداد دریافت : 47
  تاريخ ايجاد : 1393/06/22 اندازه پرونده: 19021 bytes
  تعداد دریافت : 202

  کلید سوالات 93
  اندازه پرونده: 405996 bytes
  تعداد دریافت : 18
  اندازه پرونده: 630016 bytes
  تعداد دریافت : 6
  اندازه پرونده: 601382 bytes
  تعداد دریافت : 5
  اندازه پرونده: 368440 bytes
  تعداد دریافت : 7

  راهبردهای آموزشی
  اندازه پرونده: 99907 bytes
  تعداد دریافت : 523

  اندازه پرونده: 124545 bytes
  تعداد دریافت : 536
  V5.1.0.0