• En
 • Ar
منوی معاونت آموزش

  طرح درس دوره فیزیوپاتولوژی
  صفحه1از212.بعدي.برو

  محتوی دوره های آموزشی
  اعلام برنامه دوره فیزیوپاتولوژی نیمسال دوم 96-95 به گروه های مربوطه
  اندازه پرونده : 61897 bytes  |  تعداد دریافت : 0     |
  کليه واحدهای ارائه شده در مقطع فيزيوپات
  اندازه پرونده : 38912 bytes  |  تعداد دریافت : 382     |

  فیـزیـوپـاتـولـوژی

  راهبردهای آموزشی
  برنامه دوره فیزیوپاتولوژی ورودی بهمن 92 در نیمسال اول 96-95
  تاريخ ايجاد : 19/05/1395  |  تعداد دریافت : 0
  برنامه دوره فیزیوپاتولوژی ورودی مهر 92 در نیمسال اول 96-95
  تاريخ ايجاد : 19/05/1395  |  تعداد دریافت : 0
  برنامه تئوری دانشجویان کارآموز رشته پزشکی در نیمسال دوم 95-94
  تاريخ ايجاد : 04/11/1394  |  تعداد دریافت : 0
  برنامه دوره فیزیوپاتولوژی ورودی بهمن91 در نیمسال دوم 95-94
  تاريخ ايجاد : 04/11/1394  |  تعداد دریافت : 0
  برنامه ترم دوم فیزیوپاتولوژی ورودی بهمن 91 در نیمسال 95-94
  تاريخ ايجاد : 29/06/1394  |  تعداد دریافت : 0
  برنامه ترم دوم فیزیوپاتولوژی ورودی مهر 91 در نیمسال 95-94
  تاريخ ايجاد : 29/06/1394  |  تعداد دریافت : 0
  برنامه دوره فيزيوپاتولوژی ورودی بهمن 91 در نيمسال اول 54-94
  تاريخ ايجاد : 05/05/1394  |  تعداد دریافت : 0
  برنامه دوره فيزيوپاتولوژی ورودی مهر 91 در نيمسال اول 54-94
  تاريخ ايجاد : 05/05/1394  |  تعداد دریافت : 0

  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0