• En
 • Ar
منوی معاونت آموزش


  فرآیندکاری آموزش
  ارزیابی پیشرفت فرایند تحصیلی
  اندازه پرونده : 173549 bytes  |  تعداد دریافت : 347     |

  طرح درس نیمسالی
  آسیب شناسی اختصاصی
  تاريخ ايجاد : 23/09/1395  |  تعداد دریافت : 0
  آسیب شناسی عمومی
  تاريخ ايجاد : 23/09/1395  |  تعداد دریافت : 0
  طرح درس علوم پایه
  تاريخ ايجاد : 23/09/1395  |  تعداد دریافت : 0
  طرح درس انگل شناسی (کرم شناسی )
  تاريخ ايجاد : 07/08/1393  |  تعداد دریافت : 70
  دروس ارگانیک
  تاريخ ايجاد : 21/05/1393  |  تعداد دریافت : 125

  طرح درس روزانه

  برنامه هفتگی نیمسال دوم 95-96

  برنامه های دانشجویان پزشکی
  ورودی مهر95-کاتالوگ جدید
  تاريخ ايجاد : 28/10/1395  | 
  ورودی بهمن 95-کاتالوگ جدید
  تاريخ ايجاد : 28/10/1395  | 
  تقویم دانشگاهی سال 96-95
  تاريخ ايجاد : 14/06/1395  | 
  برنامه هفتگی نیمسال اول 96-95
  تاريخ ايجاد : 13/06/1395  | 
  برنامه امتحانی نیمسال اول 96-95
  تاريخ ايجاد : 13/06/1395  | 
  کاتولوگ درسی ورودی مهر 93
  تاريخ ايجاد : 13/06/1395  | 
  کاتالوگ درسی ورودی مهر 94
  تاريخ ايجاد : 13/06/1395  | 
  کاتالوگ درسی ورودی بهمن 94
  تاريخ ايجاد : 13/06/1395  | 
  کاتولوگ درسی ورودی بهمن 93
  تاريخ ايجاد : 13/06/1395  | 
  برنامه امتحانی نیمسال دوم95-94 دانشجویان رشته پزشکی مقطع علوم پایه
  تاريخ ايجاد : 22/10/1394  | 
  صفحه1از212.بعدي.برو

  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0