چهارشنبه, 30 آبان 1397
اطلاعیه

اطلاعیه

همایش توجیهی دانشجویان جدیدالورود رشته پزشکی سال تحصیلی 98-97 در سالن شهدای دانشکده پزشکی روز چهارشنبه 97/7/11 ساعت 10-8 برگزار می گردد.


منوی معاونت آموزش


  فرآیندکاری آموزش
  اندازه پرونده: 173549 bytes
  تعداد دریافت : 347

  طرح درس نیمسالی
  تاريخ ايجاد : 1395/09/23
  تعداد دریافت : 0
  تاريخ ايجاد : 1395/09/23
  تعداد دریافت : 0
  تاريخ ايجاد : 1395/09/23
  تعداد دریافت : 0
  تاريخ ايجاد : 1393/08/07
  تعداد دریافت : 70
  تاريخ ايجاد : 1393/05/21
  تعداد دریافت : 125

  طرح درس روزانه

  برنامه های دانشجویان پزشکی
  تاريخ ايجاد : 1397/06/27
  تعداد دریافت : 0
  تاريخ ايجاد : 1395/10/28
  تعداد دریافت : 0
  تاريخ ايجاد : 1395/10/28
  تعداد دریافت : 0
  تاريخ ايجاد : 1395/06/14
  تعداد دریافت : 0
  تاريخ ايجاد : 1395/06/13
  تعداد دریافت : 0
  تاريخ ايجاد : 1395/06/13
  تعداد دریافت : 0
  تاريخ ايجاد : 1395/06/13
  تعداد دریافت : 0
  تاريخ ايجاد : 1395/06/13
  تعداد دریافت : 0
  تاريخ ايجاد : 1395/06/13
  تعداد دریافت : 0
  صفحه1از212.بعدي.برو

  V5.1.0.0