شنبه, 30 شهريور 1398
طرح درس ها

گروه بیهوشی

گروه بيهوشي

 

بخش بيهوشي در سال 48 به مدير گروهي مرحوم دكتر منوچهرمهندس پور دزفولي با يك بخش تاسيس گرديد

 

 1. 28 دوره متوالي تربيت دستيار بيهوشي
 2. اخذ رتبه هاي اول تا سوم بورد كشوري در سالهاي 64 -71- 75-77
 3. تربيت 3 دوره كارشناس ارشد بيهوشي
 4. آموزش كاردان هاي بيهوشي

 

معرفي گروه

1.    17 عضو هيئت علمي

2.    5 نفر فلوشيب

3.    3 دانشيار

4.    30 دستيار در چهار مقطع تحصيلي

5.    3 بيمارستان آموزشي

6.  ارائه خدمات در پست هاي مديريتي دانشگاه( ریاست بیمارستان آموزشی ،معاونت آموزش باليني ، فرهنگي، آموزش مداوم ،...)

 

حوزه فعاليت گروه

 1. اداره 3 بيمارستان آموزشي
 2. 3 اتاق عمل جنرال
 3. 2 اتاق عمل قلب
 4. 1 اتاق عمل چشم
 5. 1 اتاق عمل پيوند
 6. n1 اتاق عمل IVF
 7. جمعاٌ 32 تخت اتاق عمل
 8. اداره ICU   هاي بيمارستان رازي ، امام خميني ، گلستان ( نروسرجري – نرولوژي- جنرال- قلب و پيوند ) ، و بيمارستان شفاء

 

خدمات بيهوشي خارج از اتاق عمل شامل بيهوشي در:

 1. CT Scan
 2. MRI
 3. ECT در بخش روانپزشكي
 4. راديوتراپي
 5. شتاب دهنده
 6. آنژيوگرافي
 7. آندوسكوپي

 

خدمات بيهوشي خارج از اتاق عمل

 1. انجام  CPR
 2. انتوباسيون هاي اورژانس خارج از اتاق عمل
 3. مراقبت در موقع  DC شوك

 

فعاليت آموزشي گروه

 1. برگزاري گزارش صبحگاهي
 2. برگزاري كنفرانس  روزانه
 3. برگزاري كنفرانس هفتگي ( شنبه شبها )
 1. برگزاري  ژورنال ماهانه
 2. برگزاري مورتاليتي و Case report ماهانه
 3. برگزاري  كلاسهاي آموزشي مرور رفرنس ( رفرنس خواني)

 

فعاليت آموزشي گروه

 1. برگزاري امتحانات فصلي ( پاييز- زمستان – بهار )
 2. برگزاري امتحان كتاب مروري بر بيهوشي جهت دستياران سال اول هر دوره در آخر پائيز هر سال
 3. برگزاري امتحان OSCE
 4. برگزاري درس بيهوشي دانشجويان پزشكي هر ترم
 5.  ارائه دروس بيهوشي دانشجويان بيهوشي در مقطع كارشناسي ، كارداني و فوريت ها

 

فعاليت آموزشي گروه

 • برگزاري برنامه باز آموزي مدون
 • تشكيل كارگاههاي مختلف CPR و احياء نوزاد

CV اعضاء هيات علمي
تعداد دریافت : 157
تعداد دریافت : 78
تعداد دریافت : 56
تعداد دریافت : 67
تعداد دریافت : 73
تعداد دریافت : 65
تعداد دریافت : 66
تعداد دریافت : 62
تعداد دریافت : 36
تعداد دریافت : 47
تعداد دریافت : 61
تعداد دریافت : 47
تعداد دریافت : 48
تعداد دریافت : 53
تعداد دریافت : 61
تعداد دریافت : 95
تعداد دریافت : 41
تعداد دریافت : 75

V5.1.0.0