چهارشنبه, 1 خرداد 1398
معرفی گروه روانپزشکی

روانپزشکی 

تعریف رشته:   

روانپزشكي رشته اي از علوم پزشكي است كه به آموزش، پژوهش،  مشاوره پيشگيري، تشخيص، درمان جامع، و توان- بخشی (rehabilitation ) اختلالها و مشكلات رواني، در هر دو جنس و در تمام سنين مي پردازد .در سالهاي اخير اهميت بارِ كلي(global burden ) ، اختلالهاي رواني درسطح جهان كاملاً شناخته شده است و شيوع پژوهشهاي داخلي نيز بالاي اين اختلالها و پي آمدهاي نگران كنندة آن را تأييد كرده اند. كشفيات نوين علمي در زمينة علوم اعصاب، يافته هاي جديد در علوم رفتاري و پيدايش روشهاي نوينِ بررسي ابعاد اجتماعي اختلالهاي رواني، گسترش دامنه و عمق به يك آموزش روانپزشكي را به شكل رشته اي با ابعاد زيستي رواني اجتماعي و معنوي(biopsychosociospiritual )  به یک  ضرورت تبديل كرده است .اين رشته با علوم اعصاب، روانشناسي، جامعه شناسي، انسان شناسي و جنبه هاي فرهنگي، معنوي و همه گيري شناسي ارتباط دارد.

 

ج: تاریخچه وسیر تکاملی رشته روانپزشکی در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

تاریخ روانپزشکی در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز به قدمت تاریخ روانپزشکی در ایران می باشد. قدمت دانشگاه جندی‌شاپور به سدهٔ چهارم یا پنجم میلادی باز می‌گردد و در طی شش قرن نام جندی‌شاپور مترادف با مرکزی علمی در رشته‌های مختلف بوده است و عصر تعالی و ترقی آن در زمان خسرو انوشیروان بوده است. شهر دانشگاهی جندی‌شاپور در ایران باستان در هژده کیلومتری جنوب شرقی دزفول و پنجاه کیلومتری شمال غربی شوشتر بوده است که از لحاظ جغرافیایی در سی درجهٔ عرض شمالی قرار داشته است و به دستور شاپور اول این شهر ساخته شده است دربارهٔ این دانشگاه در تاریخ ایران باستان مطالب فراوانی دیده می‌شود. در کتاب مقدمه‌ای بر تاریخ علم نوشتهٔ جرج سارتون آمده است. در یونان قدیم ژوستینین مدارس علمیه را به عنوان این که ناشر افکار ضاله و بت‌پرستی هستند، بست و دانشمندان آن از ترس کشته شدن به ایران فرار کردند و همگی آنان در جندی‌شاپور مشغول به کار شدند. در جایی دیگر آورده است با نسطوریانی که در چهارصد و نود و شش میلادی از ادسا رانده شدند و بعدها برای نوافلاطونیانی که در پانصد و نوزده میلادی از آتن تبعید شدند، دانشگاه جندی‌شاپور پناهگاه آنان شد. نسطوریان ترجمه‌های سریانی آثار طبی یونان را با خود آوردند اسناد و مدارک موجود نشان می‌دهد که اولین کنگرهٔ بزرگ پزشکی جهان در آن روزگار در این دانشگاه برگزار شده است و بعضی از پزشکان آن زمان عبارت اند از سرجیس سریانی مترجم آثار بقراط و جالینوس به زبان سریانی، بختیشوع چهارم و ...[نیازمند منبع]  براساس مدارک تاریخی در مدرسه طب آن روزگار علاوه بر درمان طبی بیماران به درمان بیماران روانی نیز پرداخته می شده است.

در مهر ماه سال ۱۳۳۴ دانشگاه گندی‌شاپور تأسیس شد. پس از چند سال نام آن به جندی‌شاپور تغییر کرد و تا آغاز انقلاب اسلامی به همین نام شناخته می‌شد. رشته‌های کشاورزی، ادبیات، ریاضی و پزشکی از اولین رشته‌های ارائه ‌شده در دانشگاه جندی‌شاپور می‌باشد.

بر اساس شواهد موجود در بیمارستان آموزشی گلستان دانشکده پزشکی برای درمان بیماران روانی و آموزش آن به دانشجویان پزشکی بخش اعصاب شامل بیماران مغز و اعصاب و روانپزشکی دایر بوده که فعالیت آن تا اوایل جنگ تحمیلی ادامه داشته است.  پس از آن در سال 1361 با همت دکتر سید کاظم علوی فاضل درمانگاه روانپزشکی بطور مستقل بازگشایی شد و در سال 1364 بخش روانپزشکی تاسیس گردید. سرانجام در مهرماه 1369  با گرفتن اولين دستياران روانپزشكي آموزش تخصصي روانپزشكي نوين در اين بخش آغاز بكار نمود.

چشم انداز رشته (Vision )

ما در 10 سال آينده از لحاظ توليد علم، در موضوعات روانپزشكي در منطقه در رتبه هاي برتر قرار خواهيم گرفت و در رابطه با شاخص هاي بهداشت روان جامعه در منطقه، جايگاه ممتازي خواهيم داشت و خود را در آموزش اين رشته به استانداردهاي جهاني خواهيم رساند.

 

رسالت رشته ( Mission )

رسالت رشته روانپزشكي تربيت متخصصيني است كه در حيطه هاي شناختي، نگرشي و مهارتي رشته روانپزشكي توانمند بوده و قدرت تحليل شرايط زماني، مكاني و فرهنگي را داشته باشند و جهت تامين، حفظ و ارتقاي سلامت روان آحاد جامعه تلاش نمايند .

 

ساختار کلی دوره آموزشی

سالهای دستیاری

بخش / واحدها

محتوی

مدت زمان

اول

بخش روانپزشکی

درمانگاه اعتیاد

EDO دانشکده

روانپزشکی بزرگسال

روانپزشکی اعتیاد

آموزشهای عمومی

10 ماه

2ماه

2هفته

دوم

بخش روانپزشکی

بخش نورولوژی

بخش فوریتها

بخش رادیولوژی

روانپزشکی بزرگسال

بیماریهای مغز و اعصاب

روانپزشکی فوریتها

تصویرنگاری مغز

5ماه

3ماه

3ماه

1ماه

سوم

درمانگاه سرپایی

بخش و کلینیکهای روانپزشکی

بخش روانپزشکی کودک و نوجوان

نظام سلامت

رواندرمانی

روانپزشکی بزرگسال

روانپزشکی کودک و نوجوان

روانپزشکی جامعه نگر

3ماه

3ماه

3ماه

3ماه

چهارم

بیمارستانهای عمومی

مرکز پزشکی قانونی

بخش و درمانگاه روانپزشکی سالمندی

بخش ودرمانگاه روانپزشکی بزرگسالی

درمانگاه سرپایی

مشاوره – رابط

روانپزشکی قانونی

روانپزشکی سالمندی

روانپزشکی بزرگسالی

مشاوره و انواع رواندرمانی                       

3ماه

1ماه

2ماه

3ماه

3ماه

 

زمانبندی فعالیت های آموزشی دستیاران روانپزشکی

سالهای دستیاری

محتوی

مدت زمان

سال اول

گزارش صبحگاهی دو روز در هفته

در طول دوره

ژورنال کلاب (نیمه اول دوره شرکت، نیمه دوم ارائه)، شرکت در کنفرانس

در طول دوره

گراند راند

در طول دوره

گزارش موردی

در طول دوره

آموزش مصاحبه تشخیصی (مقدماتی)

2 ماه اول دوره

چارت راند دو بار در ماه

در طول دوره

مرور متون

در طول دوره

سال دوم

گزارش صبحگاهی دو روز در هفته

در طول دوره

ژورنال کلاب (ارائه)، شرکت در کنفرانس

در طول دوره

گراند راند

در طول دوره

گزارش موردی

در طول دوره

آموزش مصاحبه تشخیصی (پیشرفته)

2ماه دوم دوره

مرور متون

در طول دوره

چارت راند دو بار در ماه

در طول دوره

آموزش به فراگیران(کار آموزان- کارورزان)

در طول دوره

سال سوم

گزارش صبحگاهی دو روز در هفته

در طول دوره

ژورنال کلاب (ارائه)، شرکت و ارائه کنفرانس

در طول دوره

گراند راند

در طول دوره

گزارش موردی

در طول دوره

آموزش مصاحبه درمانی و مشاوره ای

3ماه دوم دوره

مرور متون

در طول دوره

چارت راند دو بار در ماه

در طول دوره

آموزش نظری به فراگیران(دستیاران)

در طول دوره

راند آموزشی با کارآموزان و کارورزان

در طول دوره

کارگاه آموزشی جامعه نگر(شرکت و ارائه)

در طول دوره

سخنرانی جامعه نگر

در طول دوره

 


اعضا هیات علمی
تعداد دریافت : 108
تعداد دریافت : 102
تعداد دریافت : 122
تعداد دریافت : 151
تعداد دریافت : 102

V5.1.0.0