شنبه, 30 شهريور 1398
CV
تعداد دریافت : 268
تعداد دریافت : 140
تعداد دریافت : 138

هماتولوژي و آنكولوژي اطفال

گروه هماتولوژي و آنكولو‍ژي  

گروه هماتولوژي و آنكولو‍ژي دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز واقع در بيمارستان شفا در تاريخ 7 دي ماه سال 1370 يا اهداف آموزش و تربيت متخصصان در اين رشته توسط دكتر محمد پدرام و دكتر خدامراد زنديان فوق تخصص خون و سرطان كودكان راه اندازي گرديد .

اين گروه در سال 1371 مبادرت به راه اندازي بخش تالاسمي، در سال 72، بخش خون و سرطان كودكان و در سال 1382، مركز تحقيقات تالاسمي و هموگلوبينوپاتي ورزيدند.

در حال حاضر اعضاي اين گروه :

دكتر محمد پدرام فوق تخصص خون و سرطان كودكان

دكتر خدامراد زنديان فوق تخصص خون و سرطان كودكان

دكتر بيژن كيخائي فوق تخصص خون و سرطان كودكان

فعاليتهاي آموزشي:

هر ساله سه نفر فلوشيپ توسط اين گروه آموزش داده مي شود

هر ساله 4 تا 5 كارگاههاي آموزشي در خصوص هماتولوژي و انكولوژي  برگزار مي شود.

 تاريخ بروز رساني:30/9/1390


V5.1.0.0