منوی معاونت آموزش

قوانين و مقررات

سند تحصیلات تکمیلی

تحصیلات تکمیلی


آمار دانشجویان

آمار تفکیکی دانشجویان کارشناسی ارشد و Phd در سال تحصیلی 91-90 ثبت نام کل ورودی دکتری جدید

ردیف

نام گروه

تعداد دانشجویان زن  در حال تحصیل

تعداد دانشجویان مرد درحال تحصیل

تعداد کل دانشجویان در حال تحصیل

1

Phd بافت شناسی

1

1

2

2

Phd فیزیولوژی

3

9

12

3

Phd باکتری شناسی

4

2

7

4

Phd علوم تشریح

5

7

12

5

Phd انگل شناسی

3

4

7

6

Phd فیزیک پزشکی

4

5

9

7

Phd ویروس  شناسی

3

4

7

جمع کل دکتری = 56

8

کارشناسی ارشد فیزیولوژی

9

9

18

9

کارشناسی ارشد باکتری شناسی

9

6

15

10

کارشناسی ارشد علوم تشریح

6

3

9

11

کارشناسی ارشد انگل شناسی

7

4

11

12

کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

10

6

16

13

کارشناسی ارشد قارچ شناسی

10

1

11

14

کارشناسی ارشد ایمنی شناسی

7

3

10

15

کارشناسی ارشد بیوشیمی

8

7

15

16

کارشناسی ارشد ویروس شناسی

7

11

18

جمع کل کارشناسی ارشد =123

 

 

 

آمار تفکیکی دانشجویان کارشناسی ارشد و Phd در سال تحصیلی 91-90

ردیف

تعداد خانمها

تعداد آقایان

جمع کل

دانشجویان PhD

23

32

55

کارشناسی ارشد

73

50

123

جمع کل

96

82

178

 

 

 

جدول دانشجویان در حال تحصیل

سال

کارشناسی ارشد

phd

85

-

4

86

 

9

87

5

12

88

27

15

89

29

15

90

62

-

جمع کل

123

55

 


 
 
 
  • دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
  • ایران - اهواز - کد پستی : 15794-61357
  • صندوق پستی : 159
  • تلفن : 60-3367543-0611
  • پست الکترونیکی : info@ajums.ac.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز می باشد
Copyright 2014 - Ajums Web Development Group
 

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8