چهارشنبه, 30 آبان 1397
    /  5
عنوان : توزیع آش نذری به مناسبت اربعین
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ 
ساعت : ۱۴:۴۰:۱۵

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

توزیع آش نذری در سرسرای ساختمان شماره یک دانشکده پزشکی به مناسبت اربعین حسینی آبان ماه 1397

تعداد بازدید : 178

بازگشت           چاپ چاپ         
V5.1.0.0