يکشنبه, 30 تير 1398
    /  2
عنوان : بازدید از گروه قارچ شناسی
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ 
ساعت : ۹:۴۳:۴۷

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

بازدید از گروه قارچ شناسی پزشکی در تاریخ 1397/12/19 با حضور معاون آموزشی دانشگاه دکتر بوستانی و رئیس دانشکده پزشکی دکتر سیدیان و جمعی از مسئولین دانشکده پزشکی و اعضا هیات علمی گروه قارچ شناسی برگزار شد و مسائل و مشکلات گروه بررسی گردید.شایان ذکر است ریاست دانشکده در پایان دیداری با دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه جهت بررسی مسائل آموزشی داشتند.

تعداد بازدید : 158

بازگشت           چاپ چاپ         
V5.1.0.0