يکشنبه, 30 تير 1398
    /  3
عنوان : بازدید از گروه آموزشی داخلی از سری بازدیدهای هفتگی مسئولین دانشكده با حضور معاون آموزشی دانشگاه
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ 
ساعت : ۱۲:۴۸:۲۸

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

بازدید از گروه آموزشی داخلی در تاریخ 97/12/04 در سالن جلسات پژوهشی بیمارستان امام خمینی (ره) با حضور معاون آموزشی دانشگاه دکتر بوستانی و ریاست دانشکده پزشکی دکتر سیدیان و جمعی از معاونین ایشان با اعضای هیات علمی گروه داخلی برگزار گردید.

تعداد بازدید : 135

بازگشت           چاپ چاپ         
V5.1.0.0