يکشنبه, 30 تير 1398
    /  4
عنوان : بازدید رئیس دانشكده پزشكی و معاونین از گروه پوست
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ 
ساعت : ۱۰:۲۱:۴۵

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

در این بازدید که جمعی از معاونین دانشکده و اعضای گروه حضور داشتند آقای دکتر سیدیان اشاره کردند: روتیشن های اصلی گروه پوست پاتولوژی ،انگل شناسی و قارچ شناسی هستند که خوشبختانه گروه انگل شناسی و قارچ شناسی از نظر حضور اعضاء هیات علمی و سطح آموزشی دومین گروه از دانشگاههای علوم پزشکی کشورمان است و باید از حضور اساتید گروه استفاده شود و ضمن اینکه گروه پاتولوژی جهت همکاری و برآورده کردن انتظارات آموزشی دانشکده باید حتما تغییراتی در آن بوجود آید ایشان در پایان به جذب اعضاء هیات علمی جدید ،جراحی پلاستیک گروه که از نقاط قوت دانشگاه به شمار می آید اشاره نمود. 
در پایان از درمانگاه پوست بازدید به عمل آمد.

تعداد بازدید : 175

بازگشت           چاپ چاپ         
V5.1.0.0