دوشنبه, 27 خرداد 1398
    /  5
عنوان : حضور رئیس دانشكده پزشكی دكتر سیدیان و مسئولین دانشگاه و جمعی از پرسنل دانشگاه در مراسم یوم الله ۱۳ ابان امروز
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ 
ساعت : ۱۰:۴۴:۶

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

حضور رئیس دانشکده پزشکی دکتر سیدیان و معاون پشتیبانی دانشگاه دکتر خلیلی و رییس دانشکده دندان پزشکی و جمعی از پرسنل دانشگاه در مراسم یوم الله ۱۳ ابان امروز

تعداد بازدید : 354

بازگشت           چاپ چاپ         
V5.1.0.0