Sunday, July 21, 2019
Title : بازدید از گروه رادیوآنكولوژی از سری بازدیدهای هفتگی مسئولین دانشكده با حضور معاون آموزشی دانشگاه
Date : 1/26/2019
time : 11:18:57

Average :  0 |  Submitted :  0

در تاریخ 97/11/06 از سری بازدیدهای هفتگی مسئولین دانشکده پزشکی از گروه رادیوآنکولوژی بازدید به عمل آمد در این دیدار که آقای دکتر بوستانی معاون آموزشی دانشگاه و معاونین دانشکده و رئیس بیمارستان و مدیر گروه رادیوتراپی و انکولوژی حضور داشتند آقای دکتر سیدیان بیان داشتند گروه رادیو انکولوژی متولی اصلی سرطان در کشور شده است و انشاالله در آینده نزدیک با تربیت نیروهای جوان بتوان مشکلات گروه را تا حدودی حل کرد.
وی افزود بلاکی تراپی مرکز غربالگری در حال راه اندازی می باشد. 

item visited : 199

Back           print print         
V5.1.0.0