شنبه, 30 شهريور 1398
    /  3
عنوان : جشن فارغ التحصیلی دانشجویان ورودی 90
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ 
ساعت : ۹:۲۲:۷

امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

در تاریخ 1398/5/31 جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشکده پزشکی ورودی 1390 با حضور دکتر سیدیان ریاست دانشکده پزشکی و معاونین ایشان در سالن شهدا دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز برگزار گردید.

تعداد بازدید : 163

بازگشت           چاپ چاپ         
V5.1.0.0