شنبه, 30 شهريور 1398
    /  2
عنوان : برگزاری هفدهمین دوره آزمون صلاحیت بالینی
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ 
ساعت : ۱۰:۴۶:۲۳

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

هفدهمین دوره آزمون صلاحیت بالینی در تاریخ 98/5/24 با حضور 37 داوطلب در دو گروه 16 نفره و یک گروه 5 نفره و 13 ایستگاه فعال و 3 ایستگاه استراحت برگزار گردید.
آزمون از ساعت 8.45 صبح شروع شد و تا ساعت 13.40 بعد از ظهر خاتمه یافت.آزمون با حضور 24 نفر از اعضای محترم هیئت علمی بعنوان ممتحن و 19 نفر از همکاران دانشگاه برگزار گردید.
در طول برگزاری خانم دکتر فاطمه حیاتی  بعنوان ناظر داخلی و سرکار خانم دکتر سوسن صباغ بعنوان ناظر بیرونی از دانشگاه دزفول حضور داشتند.
همچنین سرکار خانم دکتر فاطمه احمدی مسِئول محترم آزمون صلاحیت بالینی دانشگاه حضور داشتند.
آقای مهندس محمدی مسئول محترم آِی تی ایستگاه ها را طی یک ساعت آخر بارگزاری نمودند.
همکاران محترم حراست در کل زمان برگزاری آزمون حضور داشتند.
با تشکر از همکاری مسئول محترم مرکز مهارتهای بالینی و سایر همکاران.آزمون بدون مشکل خاصی برگزار گردید.

تعداد بازدید : 92

بازگشت           چاپ چاپ         
V5.1.0.0