شنبه, 30 شهريور 1398
    /  2
عنوان : جلسه پزشكی عمومی و تحصیلات تكمیلی
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ 
ساعت : ۱۲:۲۰:۴۷

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

جلسه پزشکی عمومی و تحصیلات تکمیلی با حضور ریاست دانشکده پزشکی آقای دکتر سیدیان و معاونین ایشان و مدیران گروه های پایه در سالن جلسات دانشکده راس ساعت 8 صبح 1398/2/8 جهت بررسی مشکلات آموزشی و پژوهشی و فرهنگی دانشکده برگزار گردید.

تعداد بازدید : 167

بازگشت           چاپ چاپ         
V5.1.0.0